Życzenia Bożonarodzeniowe

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

GG200053

Skypepowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji
Strona Główna » Aktualności sportowe

Aktualności sportowe

Powiatowa Rada Sportu wybrana

2017-02-07 15:34:53 Rada została powołana przez Zarząd Powiatu. Liczy 20 osób. Zadania jakie przed nią stoją to przede wszystkim opiniowanie projektów uchwał dotyczących kierunków i programów rozwojowych kultury fizycznej i sportu, opiniowanie projektu budżetu w części dotyczącej sportu, a także opracowanie propozycji poddziału środków przeznaczonych na dofinansowanie działalności stowarzyszeń kultury fizycznej oraz stypendiów i nagród sportowych. ... »

Nagrody i stypendia sportowe wręczone

2017-02-07 15:42:26 23 maja 2016 r. Starosta Łęczyński Roman Cholewa i Przewodniczący Rady Powiatu Jan Baczyński vel Mróz wręczyli nagrody i stypendia sportowe zawodnikom i trenerom z terenu powiatu łęczyńskiego, którzy w ubiegłym roku odnieśli największe sukcesy w swoich dyscyplinach sportu. Uroczystość odbyła się w Starostwie Powiatowym w Łęcznej podczas XVIII Sesji Rady Powiatu. ... »

Ewidencja klubów według ustawy o sporcie

2015-09-08 09:40:47 Działalność sportowa jest prowadzona m.in. w formie klubu sportowego. Klub sportowy działa jako osoba prawna. Szczególnym rodzajem klubu sportowego jest uczniowski klub sportowy. ... »

Ogłoszenie o możliwości ubiegania się o stypendium sportowe w 2015 r.

2015-02-12 12:22:10 Zarząd Powiatu w Łęcznej informuje o możliwości ubiegania się o stypendium sportowe w 2015 roku dla osób fizycznych (mieszkających na terenie Powiatu Łęczyńskiego) osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym i międzynarodowym ... »

Regulamin z załącznikami do nagrody, wyróżnienia lub stypendium sportowego

2015-02-12 11:31:38 Okres składania wniosków upływa 15 marca 2015r.

Ogłasza się druki nabór ofert na zadania z zakresu sportu do dnia 25 kwietnia 2015 r.

2015-04-03 10:23:52 Zarząd Powiatu w Łęcznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Łęczyńskiego, których realizację w roku 2015 r. wspiera Powiat Łęczyński Konkurs odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) oraz na podstawie „Programu Współpracy Powiatu Łęczyńskiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2015, stosownego załącznika do Uchwały nr XLI/335/2014 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 26 września 2014 r., w sprawie uchwalenia ,, Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015” zmienionej Uchwałą nr XLII/344/2014 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 31 października 2014 r., oraz w oparciu o Uchwałę nr IV/16/2015 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 30.01.2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015. ... »

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Łęczyńskiego, z zakresu sportu i turystyki, który wspiera Powiat Łęczyński w 2015r

2015-02-12 12:38:25 Zarząd Powiatu w Łęcznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Łęczyńskiego, z zakresu sportu i turystyki, który wspiera Powiat Łęczyński w 2015r ... »

1

Geoportal
Serwis turystyczny
Swiss Contribution
Międzyszkolny Powiatowy Przegląd Piosenki Turystycznej
zobacz
Kameralne Pojezierze
zobacz

Copyright © 2017 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie strontworzenie stron