Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

Facebookpowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji
Strona Główna » Aktualności » XXX Sesja Rady Powiatu w ...

Aktualności

RSS

XXX Sesja Rady Powiatu w Łęcznej

Serdecznie zapraszam na XXX Sesję Rady Powiatu w Łęcznej, która odbędzie się w dniu 5 maja 2017 roku o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Centrum Zarządzania Siecią w Łęcznej.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXIX-ej Sesji Rady Powiatu.
4. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Łęczyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na rok 2016.
7. Informacja dotycząca działalności Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej w 2016 roku.
8. Sprawozdanie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej z działalności jednostki oraz efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej za rok 2016 realizowanej na rzecz dziecka i rodziny.
9. Podjęcie uchwały:
a) zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 – 2020,
b) w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok,
c) zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Oddziaływań Korekcyjno – Edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie pn. „Gniewni Ludzie” na lata 2015 - 2020,
d) w sprawie wspólnej realizacji projektu „Wygodniej, szybciej, bezpiecznej” poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8: Mobilność regionalna i ekologiczny transport, Działanie 8.2 Lokalny układ transportowy,
e) w sprawie ustalenia i zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kształcenia na odległość, pedagogów i psychologów szkolnych, logopedów, nauczycieli w ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym, szkolnych doradców zawodowych oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek w realizacji zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Łęczyński,
f) sprawie zmian w składach osobowych stałych komisji Rady Powiatu,
g) w sprawie zmian w składzie osobowym komisji rewizyjnej.
10. Wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
11. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Baczyński vel Mróz

Komentarze

Brak komentarzy.
Wpisz komentarz (do 250 znaków):
Autor: Prosimy przepisać kod z obrazka:

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Międzyszkolny Powiatowy Przegląd Piosenki Turystycznej
zobacz
Kameralne Pojezierze
zobacz

Copyright © 2019 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

agencja interaktywnaagencja interaktywna