Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

Facebookpowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji
Strona Główna » Aktualności » XXXI Sesja Rady Powiatu ...

Aktualności

RSS

XXXI Sesja Rady Powiatu w Łęcznej

herb Serdecznie zapraszam na XXXI Sesję Rady Powiatu w Łęcznej, która odbędzie się w dniu 22 czerwca 2017 roku o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Centrum Zarządzania Siecią w Łęcznej.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXX-ej Sesji Rady Powiatu.
4. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Informacja na temat sytuacji sanitarno – epidemiologicznej powiatu w perspektywie rozpoczęcia sezonu turystycznego.
7. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2016 dla Powiatu Łęczyńskiego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok:
a) sprawozdanie z wykonania budżetu,
b) sprawozdanie finansowe,
c) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu,
d) informacja o stanie mienia Powiatu,
e) stanowisko Komisji Rewizyjnej,
f) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej do wniosku Komisji Rewizyjnej,
g) głosowanie za przyjęciem uchwały.
10. Podjęcie uchwały:
a) zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 – 2020,
b) w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok,
c) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęcznej,
d) w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2017 – 2020”,
e) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie do projektu pod nazwą „Międzynarodowa wymiana młodzieży” w ramach ogłoszonego przez Ministra Edukacji Narodowej konkursu nr DE-WZP-263.1.2.2017,
f) zmieniającej uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych w Powiecie Łęczyńskim do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych,
g) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn.”Termomodernizacja Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podgłębokiem z wykorzystaniem OZE”.
11. Wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
12. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Baczyński vel Mróz

Komentarze

Brak komentarzy.
Wpisz komentarz (do 250 znaków):
Autor: Prosimy przepisać kod z obrazka:

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Dożynki Powiatu Łęczyńskiego 2017 w Milejowie
zobacz
Studia Łęczyńskie Tom 2-3
zobacz

Copyright © 2019 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron internetowychtworzenie stron internetowych