Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

Facebookpowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji
Strona Główna » Aktualności » Modernizacja ...

Aktualności

RSS

Modernizacja infrastruktury szkół zawodowych

Powiat Łęczyński podpisał umowę o dofinansowanie projektu "Modernizacja Infrastruktury Szkół Zawodowych w Powiecie Łęczyńskim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu to ponad 3 mln zł, w tym ponad 2,6 mln to dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Projekt został bardzo wysoko oceniony na liście rankingowej.

Umowę podpisano z dniem 30 czerwca 2017 r.
Podstawowe dane na temat projektu:
Projekt „Modernizacja Infrastruktury Szkół Zawodowych w Powiecie Łęczyńskim”
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna
Działanie 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego
Okres realizacji: 1.04.2018 - 31.03.2020
Całkowita wartość projektu: 3 137 299, 45 zł
wkład UE: 2 666 704, 53 zł
wkład własny: 470 594, 92 zł

Projekt polegał będzie na modernizacji posiadanych budynków oraz ich wyposażenia w sprzęt dydaktyczny (zgodny ze Standardami KOWEZiU) niezbędny na potrzeby kształcenia zawodowego młodzieży w wieku ponadgimnazjalnym i dorosłych w ramach kształcenia ustawicznego, będących uczniami dwóch zespołów szkół, prowadzonych przez Powiat Łęczyński:
- Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej, przygotowujących m.in. do zawodów: technik górnictwa podziemnego, mechanik, elektryk;
- oraz Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach, przygotowujących m.in. do zawodów: technik mechanizacji rolnictwa, technik rolnik, rolnik, technik architektury krajobrazu, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, mechanik pojazdów, kierowca-mechanik, technik żywienia i usług gastronomicznych, kucharz, cukiernik.

Wykonana zostanie adaptacja na potrzeby utworzenia pracowni szkolnych 6 budynków (4 budynków w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach oraz 2 hal w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej) oraz modernizacja 2 budowli, tj. placu warsztatowego wraz z remontem stanowiska do mycia pojazdów oraz wykonaniem przy Szkole w Kijanach placu manewrowego do nauki jazdy, dla szkolnego ośrodka szkolenia kierowców kat. B i T. W ramach adaptacji budynków zostaną utworzone nowe pracownie nauki praktycznej zawodu, wraz z zapleczem sanitarnym, dostosowanym do osób z niepełnosprawnościami, wykonana zostanie niezbędna infrastruktura na potrzeby nowych urządzeń np, sieć elektryczna, instalacje c.o. oraz przyłącze wodno-kanalizacyjne wraz z odcinkiem sieci kanalizacji sanitarnej w halach warsztatowych szkoły górniczych przy ul. Przemysłowej w Łęcznej.

Do pracowni szkolnych zakupione zostanie wyposażenie: maszyny i urządzenia, w tym komputery do pracowni informatycznej, wspomagające naukę zastosowania nowoczesnych technologii i i programów informatycznych w nauczanych zawodach.

Dzięki inwestycjom w infrastrukturę szkolną zwiększy się poziom zatrudnienia wśród absolwentów szkół zawodowych, którzy będą mogli nabywać kwalifikacje i doświadczenie praktyczne poszukiwane na rynku przez pracodawców. Szkoły objęte projektem posiadają umowy z pracodawcami na praktyki.

Galeria

Komentarze

Brak komentarzy.
Wpisz komentarz (do 250 znaków):
Autor: Prosimy przepisać kod z obrazka:

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Dożynki Powiatu Łęczyńskiego 2017 w Milejowie
zobacz
Kameralne Pojezierze
zobacz

Copyright © 2019 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron wwwprojektowanie stron www