Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

Facebookpowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji
Strona Główna » Aktualności » XXXII Sesja Rady Powiatu ...

Aktualności

RSS

XXXII Sesja Rady Powiatu w Łęcznej

herb Serdecznie zapraszam na XXXII Sesję Rady Powiatu w Łęcznej, która odbędzie się w dniu 27 lipca 2017 roku o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Centrum Zarządzania Siecią w Łęcznej.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXI-ej Sesji Rady Powiatu.
4. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały:
a) w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok,
b) w sprawie wysokości diet przysługujących radnym,
c) w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty,
d) w sprawie przystąpienia Powiatu Łęczyńskiego do projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020,
e) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia i zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, nauczycieli realizujących
w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kształcenia na odległość, pedagogów i psychologów szkolnych, logopedów, nauczycieli w ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym, szkolnych doradców zawodowych oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek w realizacji zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Łęczyński,
f) zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych na terenie Powiatu Łęczyńskiego na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r.,
g) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Powiatu Łęczyńskiego,
h) zmieniająca uchwałę Rady Powiatu nr XXVIII/210/2017 z dnia 27 lutego 2017r.
w sprawie określenia zadań, na które zostaną przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające według algorytmu
w 2017 roku na Powiat Łęczyński.
7. Wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
8. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Baczyński vel Mróz

Komentarze

Brak komentarzy.
Wpisz komentarz (do 250 znaków):
Autor: Prosimy przepisać kod z obrazka:

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Dożynki Powiatu Łęczyńskiego i Gminy Spiczyn 2010
zobacz
Szpital Powiatowy w Łęcznej
zobacz

Copyright © 2019 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron internetowychprojektowanie stron internetowych