Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

Facebookpowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji
Strona Główna » Aktualności » XXXV Sesja Rady Powiatu ...

Aktualności

RSS

XXXV Sesja Rady Powiatu w Łęcznej

Herb Serdecznie zapraszam na XXXV Sesję Rady Powiatu w Łęcznej, która odbędzie się w dniu 25 października 2017 roku o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Centrum Zarządzania Siecią w Łęcznej.

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXIV-ej Sesji Rady Powiatu.
4. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017.
7. Podjęcie uchwały:
a) zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 – 2020,
b) w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok,
c) w sprawie realizacji Powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży,
d) w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej w Szkołę Branżową I stopnia z siedzibą w Łęcznej ul. Bogdanowicza 9,
e) w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej w Szkołę Policealną dla Dorosłych z siedzibą w Łęcznej, ul. Bogdanowicza 9,
f) w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Górniczej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej w Łęcznej w Górniczą Szkołę Branżową I stopnia z siedzibą w Łęcznej, ul. Bogdanowicza 9,
g) w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Ludwinie w Szkołę Branżową I stopnia z siedzibą w Ludwinie,
h) w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Ludwinie w Szkołę Policealną dla Dorosłych z siedzibą w Ludwinie,
i) w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Ludwinie w Szkołę Policealną z siedzibą w Ludwinie,
j) w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach w Szkołę Branżową I stopnia z siedzibą w Kijanach,
k) w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych wchodzącej w skład Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach w Szkołę Policealną dla Dorosłych
z siedzibą w Kijanach,
l) w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podgłębokiem
w Szkołę Branżową Specjalną I stopnia z siedzibą w Podgłębokiem,
m) w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podgłębokiem
w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną z siedzibą w Podgłębokiem,
n) w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie w Szkołę Branżową
I stopnia z siedzibą w Milejowie ul. Partyzancka 62,
o) w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie w Szkołę Policealną dla Dorosłych z siedzibą w Milejowie ul. Partyzancka 62,
p) w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie w Szkołę Policealną z siedzibą w Milejowie ul. Partyzancka 62,
q) w sprawie przystąpienia Powiatu Łęczyńskiego do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Osi Priorytetowej 5 „Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna”, Działania 5.2 „Efektywność energetyczna sektora publicznego” i złożenia wniosku o dofinansowanie Projektu „ Termomodernizacja Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach – budynek główny szkoły oraz budynek Internatu”,
r) w sprawie przystąpienia Powiatu Łęczyńskiego do realizacji projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Rodzin w Powiecie Łęczyńskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 11 „Włączenie społeczne”, Działanie 11.2 „Usługi społeczne i zdrowotne” i złożenia wniosku o dofinansowanie Projektu.
8. Wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
9. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Baczyński vel Mróz

Komentarze

Brak komentarzy.
Wpisz komentarz (do 250 znaków):
Autor: Prosimy przepisać kod z obrazka:
Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Dożynki Powiatu Łęczyńskiego 2017 w Milejowie
zobacz
Studia Łęczyńskie Tom 2-3
zobacz

Copyright © 2019 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron warszawaprojektowanie stron warszawa