Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

Facebookpowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji
Strona Główna » Aktualności » WYNIKI KONSULTACJI ...

Aktualności

RSS

WYNIKI KONSULTACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY NA 2018 ROK

Zarząd Powiatu w Łęcznej ogłasza wyniki konsultacji projektu ,,Rocznego programu współpracy Powiatu Łęczyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”

Konsultacje przeprowadzono na podstawie Uchwały Nr 870/2017 Zarządu Powiatu w Łęcznej z dnia 11 października 2017 r.

Podmiotami uprawnionymi do konsultacji były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w okresie od dnia 12 października 2017 r. do dnia 25 października 2017 r. poprzez umieszczenie projektu Programu na stronie internetowej Powiatu Łęczyńskiego w zakładkach ,,Aktualności” i „Organizacje Pozarządowe” (Konsultacje społeczne) oraz w BIP w zakładce ,, Organizacje pozarządowe”, a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa. Projekt Programu był dostępny również w Wydziale Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Łęcznej (pok. 202).

Uwagi do Programu za pomocą formularza można było złożyć osobiście do Biura Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Łęcznej lub pocztą tradycyjną na adres Al. Jana Pawła II 95 a, 21-010 Łęczna.

W podanym terminie nie zgłoszono żadnych uwag i opinii dotyczących treści projektu w/w programu.

Komentarze

Brak komentarzy.
Wpisz komentarz (do 250 znaków):
Autor: Prosimy przepisać kod z obrazka:
Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Dożynki Powiatu Łęczyńskiego 2017 w Milejowie
zobacz
Studia Łęczyńskie Tom 2-3
zobacz

Copyright © 2019 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron wwwprojektowanie stron www