Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

Facebookpowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji
Strona Główna » Aktualności » Konieczne zmiany w ...

Aktualności

RSS

Konieczne zmiany w powiatowej oświacie

Rada Powiatu w dniu 21 listopada podjęła uchwały intencyjne, umożliwiające przeprowadzenie połączenia Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej, Zespołu Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej i Zespołu Szkół w Ludwinie w jeden zespół szkół z siedzibą w Łęcznej na ul. Bogdanowicza 9. Podjęcie tych działań pozwoli zoptymalizować koszty funkcjonowania tych szkół, zgodnie z możliwościami finansowymi Powiatu Łęczyńskiego.

W szkołach prowadzonych przez Powiat Łęczyński od lat uczeń jest najważniejszy - w ciągu ostatnich lat utworzono wiele nowych kierunków kształcenia, systematycznie modernizowana jest infrastruktura oświatowa, pozyskiwane są środki unijne umożliwiające uzyskanie dodatkowych kwalifikacji i uprawnień przez uczniów i nauczycieli. Działania te podejmowane są w celu jak najlepszego przygotowania młodzieży do dalszej nauki lub pracy. Dobro uczniów jest więc ważnym zagadnieniem dla władz Powiatu Łęczyńskiego, które jednakże muszą mieć również na uwadze powierzone im finanse publiczne, przeznaczone dla wszystkich powiatowych jednostek organizacyjnych.

Podjęcie uchwał intencyjnych o połączeniu szkół nie przesądza o ich realizacji. Muszą one zostać pozytywnie zaopiniowane przez Kuratora Oświaty. Jednakże systemu kształcenia w powiatowych szkołach z pewnością nie można pozostawić w dotychczasowym kształcie. Demografia, łatwy dojazd do Lublina, chęć zmiany środowiska to tylko niektóre z powodów, dla których w powiatowych szkołach średnich odnotowuje się spadek liczby uczniów i zmniejszanie subwencji oświatowej, a koszty utrzymania szkół nadal pozostają na jednakowym poziomie. Od 2014 do 2017 r. liczba uczniów zmniejszyła się o ok. 400 osób, a subwencja spadła o ponad 3 mln zł. W związku z tym, co roku Powiat Łęczyński musi dokładać do oświaty coraz większe środki, kosztem ograniczania inwestycji i budżetów innych jednostek powiatowych. Przy niskich dochodach własnych Powiatu i zadłużeniu, wynikającym m.in. z budowy szpitala, taka sytuacja nie może trwać dalej. Na konieczność zmniejszenia wydatków Powiatu Łęczyńskiego związanych z oświatą wielokrotnie zwracała uwagę Regionalna Izba Obrachunkowa. W 2016 roku do oświaty trzeba było dołożyć ok. 3,5 mln, w 2017 roku po wprowadzeniu znacznych oszczędności ok. 3,3 mln, a przewiduje się, iż w roku 2018 różnica pomiędzy otrzymaną subwencją, a wydatkami na jednostki oświatowe wyniesie ok. 5,6 mln zł!
Może to zagrozić dalszemu istnieniu Powiatu Łęczyńskiego i włączeniu wchodzących w jego skład gmin do okolicznych powiatów, co spowoduje duże utrudnienia dla mieszkańców, może też skutkować likwidacją istniejących dotychczas na naszym terenie szkół średnich.

W związku z powyższym konieczne było podjęcie działań, w celu optymalizacji kosztów funkcjonowania powiatowej oświaty, przy jednoczesnym zapewnieniu uczniom możliwości kontynuowania nauki na wybranych przez nich kierunkach. Taką możliwość daje połączenie Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej, Zespołu Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej i Zespołu Szkół w Ludwinie w jeden zespół szkół z siedzibą w Łęcznej na ul. Bogdanowicza 9. Obecnie zespoły szkół funkcjonujące „pod jednym dachem” przy ul. Bogdanowicza 9 posiadają oddzielne kierownictwo i obsługę administracyjno – biurową. Zmiana w tym obszarze będzie polegać na połączeniu tej obsługi w jedną całość. Dodatkowo, nowo powołana dyrekcja będzie zarządzać kształceniem w dotychczasowym Zespole Szkół w Ludwinie. Nauka w obiekcie w Ludwinie odbywa się w weekendy, a w pozostałe dni szkoła jest niewykorzystana. W związku z tym możliwe będzie zarządzanie tym obszarem z poziomu siedziby w Łęcznej. Wszystkie kierunki kształcenia planuje się pozostawić, a uczniowie będą mieli możliwość kontynuowania nauki w tych samych zawodach i w tych samych klasach.

Zgodnie z wynikającą z przepisów procedurą, aby połączyć w jeden organizm różne typy szkół (Technikum, Branżowa szkoła, Szkoła Policealna) wchodzące dotychczas w skład trzech różnych zespołów szkół, należy najpierw wyrazić zamiar zlikwidowania tych, które występują podwójnie lub potrójnie. W skład różnych typów szkół (j.w.) wchodzą kierunki kształcenia, które z całą mocą Powiat chce zachować. Należy więc je przenieść, zgodnie z zapisem ustawy Prawo oświatowe art. 89.10. Organ prowadzący szkołę lub placówkę może przenieść kształcenie w określonym zawodzie z tej szkoły lub placówki do innej szkoły tego samego typu lub innej placówki tego samego rodzaju prowadzonej przez ten organ, po zawiadomieniu, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem przeniesienia, kuratora oświaty i rodziców uczniów, a w przypadku szkoły dla dorosłych – uczniów.
Tak, więc podejmując uchwały intencyjne wyrażono publicznie zamiar przeniesienia i pozostawienia w dotychczasowej liczbie wszystkich oferowanych kierunków kształcenia, wskazując jednocześnie w jakim rodzaju szkoły uczeń będzie miał możliwość kontynuacji nauki. Połączenie spowoduje, że w nowym zespole szkół pod jedną dyrekcją i z jedną obsługą administracyjną będą funkcjonować: jedno technikum (23 kierunki), jedna szkoła branżowa I stopnia (22 kierunki), jedno liceum, jedno liceum dla dorosłych i jedna szkoła policealna dla dorosłych (15 kierunków), kształcące w tych samych co dotychczas zawodach, zamiast: trzech techników, trzech szkół branżowych I stopnia, dwóch liceów ogólnokształcących, dwóch liceów ogólnokształcących dla młodzieży i dwóch szkół policealnych dla dorosłych. Dla uczniów nie spowoduje to żadnej zmiany poza nazwą szkoły, gdyż nadal będą się uczyć w tych samych budynkach i w tych samych kierunkach kształcenia.
Reasumując, ww. działania sprawią, że koszt funkcjonowania nowopowstałego zespołu szkół zostanie zoptymalizowany, żaden kierunek kształcenia nie zostanie zlikwidowany, a nowy zespół szkół będzie miał szeroką ofertę edukacyjną łączącą w sobie oferty trzech dotychczasowych zespołów.

Podjęte dotychczas działania są początkiem procesu reorganizacji szkół ponadpodstawowych na terenie powiatu i mają swoje umocowanie w ustawach. Za podjęciem uchwał ostatecznych w tym temacie przemawiają czynniki ekonomiczne. Powiat nie jest w stanie utrzymać aktualnego poziomu organizacyjnego szkół w obecnym kształcie. Konieczne są zmiany, które zawsze budzą zaniepokojenie i sprzeciw. Rady pedagogiczne wszystkich szkół zostały poinformowane przez członków Zarządu Powiatu o kierunku zmian i o fakcie braku wpływu tych zmian na możliwość kontynuowania nauki przez uczniów, co jest dla nas najważniejsze.
Z aktualnie przeprowadzonych analiz wynika, że przedstawiona podczas sesji Rady Powiatu koncepcja zespołu szkół przyniesie ok. 426 tys. zł rocznie oszczędności, co razem z innymi planowanymi cięciami w budżecie pozwoli zmniejszyć wydatki na oświatę. Redukcja zatrudnienia będzie dotyczyć ok. 10 pracowników administracyjnych i obsługi. Połączenie szkół nie powinno powodować „przeludnienia”, czego obawia się wiele osób – w budynku przy ul. Bogdanowicza, w obydwu szkołach uczyło się nawet 1190 osób (rok szkolny 2014/2015), w 2018 r. przewiduje się łącznie ok. 700 uczniów, w tym ok. 160 osób kształcących się w systemie weekendowym. Planowane zmiany nie zagrażają też istnieniu w Łęcznej tzw. kierunków górniczych, na których zależy władzom kopalni w Bogdance i samym mieszkańcom.

Ostateczna koncepcja połączenia szkół i nazwy nowego zespołu zostanie opracowana po uzyskaniu pozytywnej opinii Kuratora Oświaty i dalszych szczegółowych analizach.

Komentarze

Brak komentarzy.
Wpisz komentarz (do 250 znaków):
Autor: Prosimy przepisać kod z obrazka:
Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Dożynki Powiatu Łęczyńskiego 2017 w Milejowie
zobacz
Kameralne Pojezierze
zobacz

Copyright © 2019 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron warszawatworzenie stron warszawa