Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

Facebookpowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji
Strona Główna » Aktualności » Oświadczenie

Aktualności

RSS

Oświadczenie

W odpowiedzi na podjętą przez Posła Artura Sobonia interwencję w sprawie konieczności działań nadzorczych i kontrolnych Wojewody Lubelskiego oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej, a także inne informacje pojawiające się w przestrzeni publicznej, Zarząd Powiatu w Łęcznej nie zgadza się z zarzutami prowadzenia nieefektywnej polityki budżetowej.

Rozpoczynając swoją kadencję Zarząd Powiatu stanął przed koniecznością spłaty wielomilionowego kredytu zaciągniętego przez poprzedników oraz zwrotu nienależnie pobranej subwencji oświatowej. Dzisiejsza sytuacja Powiatu Łęczyńskiego jest pokłosiem i wynikiem strategii podejmowanych przed laty. Obecne działania i reformy, chociaż niepopularne społecznie, są konieczne do naprawy sytuacji finansowej, a jest ona trudna, czego główną przyczyną jest niewystarczająca i zmniejszająca się subwencja oświatowa z budżetu państwa.

Dokładamy do szkół coraz więcej, a przyczyną takiego stanu rzeczy jest drastycznie spadająca ilość uczniów, która zmalała o kilkuset w ostatnich latach. Przy stałych kosztach związanych z utrzymaniem powiatowych jednostek oświatowych, w latach 2015-2017 zmuszeni byliśmy dołożyć na ten cel ze środków własnych kwotę ok. 8,3 mln zł. W obecnej sytuacji, czyli znacznego zadłużenia, a także zmniejszających się niezależnych od nas dochodów z podatku CIT, dalsze dokładanie do oświaty działającej w obecnym kształcie przekracza możliwości finansowe powiatu.

Sytuacja ta wymusza zmiany. Dotychczasowe działania polegały na wprowadzeniu oszczędności w wydatkach bieżących i inwestycyjnych wszystkich jednostek. Nie są one jednak w stanie zbilansować rosnących wydatków na oświatę. Zwróciła na to także uwagę Regionalna Izba Obrachunkowa, która wskazała na konieczność reformy i podjęcia działań w celu zbilansowania dochodów i wydatków na powiatową oświatę, poprzez likwidację lub łączenie szkół.

Obecna liczba uczniów Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej i Zespołu Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej mieszczących się w jednym i tym samym budynku to ok. 700 osób, podczas gdy w roku szkolnym 2014/2015 tylko w jednej z nich uczyło się 939 uczniów. W tej sytuacji Zarząd Powiatu nie widzi potrzeby dalszego funkcjonowania dwóch odrębnych zespołów szkół i dublowania kosztów na podwójną administrację sąsiadującą ze sobą przez ścianę. Dlatego też za wskazaniem RIO wszczęto procedury połączenia Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej, Zespołu Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej oraz Zespołu Szkół w Ludwinie. Zdajemy sobie sprawę, iż to decyzja niepopularna społecznie, ale tylko w ten sposób możemy poprawić sytuację w powiatowej oświacie. Stworzona przed laty struktura administracyjna szkół nie jest dziś bowiem adekwatna do obecnych warunków finansowych, lokalowych i demograficznych.

Kłamstwem jest powtarzanie w przestrzeni publicznej, że któraś ze szkół zostanie zlikwidowana! Przedstawianie takich nieprawdziwych informacji to podcinanie skrzydeł powiatowej oświacie i może rzeczywiście zaszkodzić w przyszłych naborach.

Stanowczo zapewniamy, że uczniowie nadal będą uczyć się w tych samych szkołach i klasach, na te same zmiany co dotychczas, kształceni przez tych samych pedagogów. Zmiany dotkną jedynie administrację. Warto przy tym dodać, że wszystkie kierunki, w jakich dziś kształcą się nasi uczniowie zostałyby utrzymane. Aktualnie zgodnie z obowiązującymi procedurami trwają konsultacje przedstawionej Radzie Powiatu koncepcji połączenia szkół z rodzicami i uczniami, a później wystąpimy z prośbą o opinię w tej sprawie Kuratora Oświaty w Lublinie.

Na koniec należy także podkreślić, iż działalność naszej jednostki samorządowej jest systematycznie kontrolowana przez organy nadzoru, a Powiat Łęczyński co roku otrzymuje pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej - zarówno co do planowanego budżetu, jak i z jego wykonania. Regionalna Izba Rachunkowa nie wniosła też zastrzeżeń co do projektu budżetu na rok 2018. Wszystkie zadania Powiatu Łęczyńskiego są i będą realizowane.
Jesteśmy przekonani, iż planowane oszczędności, a także planowana sprzedaż nieruchomości pozwolą naszemu Powiatowi w przyszłym roku ustabilizować sytuację finansową.

Przewodniczący Zarządu Powiatu
Roman Cholewa

Komentarze

Brak komentarzy.
Wpisz komentarz (do 250 znaków):
Autor: Prosimy przepisać kod z obrazka:

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Międzyszkolny Powiatowy Przegląd Piosenki Turystycznej
zobacz
Kameralne Pojezierze
zobacz

Copyright © 2019 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

agencja interaktywnaagencja interaktywna