Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

Facebookpowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji
Strona Główna » Aktualności » Sąd uchylił decyzję o ...

Aktualności

RSS

Sąd uchylił decyzję o zwrocie przez Powiat Łęczyński części subwencji oświatowej za lata 2011-12

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję Ministra Finansów dotyczącą obowiązku zwrotu przez Powiat Łęczyński ponad 1,5 mln zł subwencji oświatowej otrzymanej w latach 2011-12, przede wszystkim na Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem.

Problem zwrotu subwencji dla MOW dotyczy nie tylko naszego powiatu i wyniknął z powodu nieprecyzyjności przepisów określających zasady ich działania i finansowania realizowanych przez nie zadań oświatowych. Niektóre z jednostek samorządu terytorialnego, które prowadzą tego rodzaju placówki znalazły się przez to w bardzo trudnej sytuacji finansowej.

Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Edukacji, przekazywaną podczas licznych szkoleń organizowanych przez MEN subwencja na kolejny rok naliczana była na wszystkie dziewczęta skierowane do ośrodka przez sąd rodzinny, bez względu na to, czy do 30 września dotarły do ośrodka, czy nie. Kwestia wliczania do wychowanków MOW nieletnich, którzy zostali skierowani do konkretnej placówki, ale nie zostali jeszcze do niej doprowadzeni nie budziła większych kontrowersji do 2012 r., zarówno wśród podmiotów kontrolujących te placówki, jak i ich organy prowadzące. Dopiero w raporcie CBA z 2 lutego 2012 r. sytuację taką potraktowano jako nieprawidłowość, co spowodowało zmianę stanowiska w tej kwestii przez MEN. Stanowisko co do pojęcia „wychowanki” uległo zmianie, bez zmiany przepisów w tym zakresie, co nie wynikało z racjonalnych przepisów prawnych, ale ze względu na zmianę polityki fiskalnej państwa. Niestety, nową interpretację Urząd Kontroli Skarbowej zastosował wobec Powiatu Łęczyńskiego podczas kontroli subwencji oświatowej za lata 2011-2012, która naliczana była w latach 2010 i 2011. W związku z tym uznał, że część subwencji Powiat otrzymał w sposób nienależny.

Władze Powiatu zaskarżyły tę decyzję, gdyż liczba wychowanek MOW wykazywana była zgodnie z obowiązującym w tym czasie stanowiskiem MEN. Warto również dodać MOW jest specyficzną jednostką oświatową, realizuje zadania edukacyjne, ale również zadania z zakresu wymiaru sprawiedliwości. Sam nie prowadzi rekrutacji, a wiele nowych wychowanek kierowanych jest przez sąd nawet po 30 września. Niemożliwa do przewidzenia jest więc ilość kandydatów będących uczniami danego typu szkół, stanowiąca podstawę organizacji każdej placówki oświatowej. Natomiast miejsce dla każdej skierowanej do placówki wychowanki i tak musi być przygotowane oraz zarezerwowane przez określony czas bez możliwości przyjęcia na to miejsce innego nieletniego. MOW musi być przygotowany do przyjęcia wychowanka zarówno pod względem finansowym, ale też pod względem zaplecza kadrowego. Istnieje zatem uzasadniona konieczność zabezpieczenia środków finansowych również na okres tzw. gotowości. Fakt niewykazania w systemie informacji oświatowej na dzień 30 września skierowanego do placówki wychowanka prowadziłby do sytuacji niezabezpieczenia na niego środków finansowych na następny rok budżetowy, mimo obowiązku jego przyjęcia do placówki.

W tym też kierunku poszły nowe uregulowania prawne, a w rezultacie licznych problemów jakie pojawiły się w związku z nową interpretacją, sam Minister Edukacji zwrócił się do Ministra Finansów z wnioskiem o rozważenie zasadności nakładania obowiązku zwrotu subwencji w sprawach, w których okoliczności faktyczne wskazują, że działanie jednostki samorządu terytorialnego nie zmierzało do celowego zawyżenia liczby wychowanków, a było skutkiem wyłącznie dostosowania się tych placówek i jednostek samorządu terytorialnego do rozpowszechnionej wcześniej interpretacji przepisów.

6 lutego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przychylił się do argumentów Powiatu Łęczyńskiego i uchylił decyzję Ministra Finansów dotyczącą obowiązku zwrotu kwestionowanej kwoty subwencji. Nie jest to jednak ostateczne zakończenie sprawy, Ministerstwo ma prawo wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Komentarze

Brak komentarzy.
Wpisz komentarz (do 250 znaków):
Autor: Prosimy przepisać kod z obrazka:
Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Międzyszkolny Powiatowy Przegląd Piosenki Turystycznej
zobacz
Szpital Powiatowy w Łęcznej
zobacz

Copyright © 2019 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

sklepy internetowesklepy internetowe