Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

Facebookpowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji
Strona Główna » Aktualności » Uwaga nauczyciele – ...

Aktualności

RSS

Uwaga nauczyciele – konkurs „Szkoła wolna od używek”

Główny Inspektor Sanitarny w pierwszej połowie 2018 roku zamierza przeprowadzić II edycję konkursu „Szkoła wolna od używek”. Głównym celem konkursu jest aktywna promocja i edukacja w zakresie profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

Konkurs jest wydarzeniem ogólnopolskim skierowanym do szkół ponadgimnazjalnych, które zrealizowały bądź zrealizują przed przesłaniem pracy konkursowej program edukacyjny „ARS, czyli jak dbać o miłość”.
Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu i opisaniu projektu edukacyjnego dotyczącego wymienionej tematyki oraz przesłaniu efektów swojej pracy do właściwych terenowo dla poszczególnych placówek oświatowych powiatowych stacji sanitarno– epidemiologicznych.
Termin nadsyłania prac do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych upływa dnia 16 kwietnia 2018 r.

Prace konkursowe będą oceniane na 3 poziomach: powiatowym, wojewódzkim i krajowym. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny powołuje jury na poziomie powiatowym, które ocenia prace konkursowe.
W terminie do dnia 7 maja 2018 r. jury na poziomie powiatowym przesyła do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Lublinie 1 pracę, która została najlepiej oceniona.
Wojewódzkie Stacje Sanitarno – Epidemiologiczne przeprowadzają ocenę prac konkursowych na poziomie wojewódzkim. Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie powołuje jury na poziomie wojewódzkim do oceny prac konkursowych.
W terminie do 21 maja 2018 roku jury z poziomu wojewódzkiego przesyła 1 pracę, która została oceniona najlepiej.
Główny Inspektor Sanitarny w terminie do dnia 21 maja 2018 r. powoła komisję konkursową na poziomie krajowym która do dnia 4 czerwca wyłoni 3 laureatów. Prezentacja prac konkursowych laureatów, ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród będzie miało miejsce podczas uroczystego finału konkursu w dniu 15 czerwca 2018 r. w Warszawie.
Informacja o miejscu i godzinie uroczystej Gali Finałowej konkursu zostanie przekazana laureatom w terminie do dnia 10 czerwca 2018 r.

Informacje o konkursie oraz wszystkie niezbędne dokumenty znajdują się również na stronie internetowej konkursu – http://www.szkolawolnaoduzywek.pl

Komentarze

Brak komentarzy.
Wpisz komentarz (do 250 znaków):
Autor: Prosimy przepisać kod z obrazka:
Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Międzyszkolny Powiatowy Przegląd Piosenki Turystycznej
zobacz
Kameralne Pojezierze
zobacz

Copyright © 2019 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

agencja interaktywnaagencja interaktywna