Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

Facebookpowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji
Strona Główna » Aktualności » Stanowisko Rady Powiatu w ...

Aktualności

RSS

Stanowisko Rady Powiatu w przedmiocie finansowania oświaty ponadgimnazjalnej prowadzonej przez Powiat Łęczyński

Podczas sesji Rady Powiatu w dniu 27.02.2018 r. radni podjęli uchwałę w sprawie zajęcia stanowiska w przedmiocie finansowania oświaty ponadgimnazjalnej prowadzonej przez Powiat Łęczyński, która zostanie przekazana Ministrowi Edukacji Narodowej, Lubelskiemu Kuratorowi Oświaty, a także Parlamentarzystom Ziemi Lubelskiej.

Stanowisko Rady Powiatu Łęczyńskiego z dnia 27 lutego 2018r. w sprawie finansowania szkolnictwa ponadgimnazjalnego prowadzonego przez Powiat Łęczyński.

Jako radni, a jednocześnie mieszkańcy Powiatu Łęczyńskiego mający pełną świadomość zarówno problemów jak i wyzwań stojących przed Powiatem Łęczyńskim apelujemy o wprowadzenie zmian w sposobie finansowania oświaty na poziomie ponadgimnazjalnym.
Liczba uczniów nie może być jedynym wyznacznikiem, od którego uzależniona jest wysokość subwencji oświatowej. Taki sposób wyliczeń prowadzi do zadłużania organów prowadzących szkoły w tym, m. in. Powiatu Łęczyńskiego, ponad możliwości finansowe.
Naliczanie subwencji szkołom ponadgimnazjalnym powinno zostać oparte na zmienionych algorytmach uwzględniających specyfikę szkoły, liczbę oddziałów, branże, tak aby gwarantować optymalną realizację zadań oświatowych.
Za niezrozumiałe uważamy jednoczesne wskazanie Regionalnej Izby Obrachunkowej jako organu państwowego do reformy systemu edukacji w Powiecie Łęczyńskim poprzez łączenie lub likwidację szkół oraz równoległe negowanie takiego działania przez Lubelskiego Kuratora Oświaty jako innego organu państwowego, którego decyzja jest wiążąca dla kierunku dalszych zmian.
Różnica pomiędzy otrzymywanymi, a wydatkowanymi na szkolnictwo środkami z roku na rok pogłębia się coraz bardziej. Jednocześnie podkreślić należy, że dochody własne Powiatu Łęczyńskiego nie pozwalają na dalsze utrzymywanie aktualnej sieci szkół w obecnym kształcie.
Biorąc pod uwagę powyższe liczymy na wsparcie Lubelskiego Kuratora Oświaty w znalezieniu sposobu rozwiązania problemu niedofinasowanej oświaty na szczeblu powiatu.
Apelujemy do Ministra Edukacji o szybkie prace nad wprowadzeniem zmian zapewniających wystarczające finansowanie szkolnictwa ponadgimnazjalnego.
Powyższe stanowisko jest popierane i oczekiwane przez mieszkańców powiatu łęczyńskiego.
Komentarze

Brak komentarzy.
Wpisz komentarz (do 250 znaków):
Autor: Prosimy przepisać kod z obrazka:

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Międzyszkolny Powiatowy Przegląd Piosenki Turystycznej
zobacz
Kameralne Pojezierze
zobacz

Copyright © 2019 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron wwwtworzenie stron www