Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

Facebookpowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji
Strona Główna » Aktualności » ROZPORZĄDZENIE NR 3 ...

Aktualności

RSS

ROZPORZĄDZENIE NR 3 WOJEWODY LUBELSKIEGO

Herb z dnia 26 lutego 2018 r. sprawie zakazu polowań zbiorowych na zwierzęta łowne w związku z afrykańskim pomorem świń u dzików

W związku z wyznaczeniem w 2018 r. na terenie województwa lubelskiego dwóch ognisk
afrykańskiego pomoru świń u świń i stwierdzeniem 267 przypadków tej choroby u dzików na
obszarach wymienionych w części I, II i III załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE
z dnia 9 października 2014 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu
do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich i uchylającej decyzję
wykonawczą 2014/178/UE (Dz. Urz. UE L 295 z 11.10.2014, str. 63, z późn. zm.), zwanych dalej
„obszarem ochronnym”, „obszarem objętym ograniczeniami” i „obszarem zagrożenia”, na podstawie
art. 46 ust. 3 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 11 marca 2004 r., o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu
chorób zakaźnych zwierząt (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1855 z późniejszymi zmianami), w związku
z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/263 z dnia 20 lutego 2018 r. zmieniającą decyzję
wykonawczą 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do
afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (Dz. Urz. UE L 49 z 22 lutego
2018 r.), w celu ograniczenia dalszego szerzenia się afrykańskiego pomoru świń u dzików zarządza
się, co następuje:
§ 1. W gminach na obszarze ochronnym w województwie lubelskim, które sąsiadują z obszarem
objętym ograniczeniami i/lub obszarem zagrożenia, tj. w powiecie łukowskim – gminy Wola
Mysłowska, Krzywda, Wojcieszków, w powiecie radzyńskim – gmina Borki, w powiecie
lubartowskim – gminy Kock, Firlej, Lubartów, Serniki, Ostrów Lubelski i Uścimów, w powiecie
łęczyńskim – gminy Ludwin, Puchaczów i Cyców, w powiecie chełmskim – gminy Siedliszcze,
Chełm, Dorohusk zakazuje się polowań zbiorowych na zwierzęta łowne, z wyłączeniem
niepowodujących nadmiernego przemieszczania się dzików:
1) polowań zbiorowych bez udziału psów,
2) polowań zbiorowych bez naganki lub naganką ograniczoną do nie więcej niż sześciu naganiaczy.
§ 2. Wykonanie rozporządzenia powierza się Zarządom Okręgowym Polskiego Związku
Łowieckiego w: Białej Podlaskiej, Chełmie, Lublinie, Siedlcach i Tarnobrzegu.
§ 3. Uchyla się Rozporządzenie nr 13 Wojewody Lubelskiego z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie
zakazu polowań zbiorowych na zwierzęta łowne w związku z afrykańskim pomorem świń u dzików
(Dz. Urz. Województwa Lubelskiego z 2017 r. poz. 4819).
§ 4. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości.
wz. Wojewody Lubelskiego
Robert Gmitruczuk
Wicewojewoda

Pliki

Komentarze

Brak komentarzy.
Wpisz komentarz (do 250 znaków):
Autor: Prosimy przepisać kod z obrazka:

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Dożynki Powiatu Łęczyńskiego i Gminy Spiczyn 2010
zobacz
Szpital Powiatowy w Łęcznej
zobacz

Copyright © 2019 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron internetowychprojektowanie stron internetowych