Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

Facebookpowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji
Strona Główna » Aktualności » Wsparcie realizacji ...

Aktualności

RSS

Wsparcie realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej ogłosiło otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Rodzaj zadania to: prowadzenie placówki wsparcia dziennego o zasięgu ponad gminnym dla dzieci z terenu Powiatu Łęczyńskiego.Nabór ofert trwa do 15 marca 2018.

WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA Z ZAKRESU WSPIERANIA
RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ
Co roku, Powiat Łęczyński przeznacza na ten cel środki finansowe. Zadanie to realizowane jest od 2000r. W roku bieżącym jest to kwota 70 000,00 zł. Placówki wsparcia dziennego mają na celu wspomaganie wychowawczej roli rodziny w integralnym rozwoju dziecka, przeciwdziałanie demoralizacji dzieci i młodzieży pochodzących ze środowisk zaniedbanych wychowawczo. Rokrocznie z tej formy wsparcia korzysta ok. 220 dzieci z terenu naszego powiatu.
Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy prowadzące działalność w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej lub pomocy społecznej.
Oferty konkursowe należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 15 marca 2018r. do godz. 09.00. bezpośrednio w PCPR w Łęcznej, ul. Staszica 9, 21-010 Łęczna, w sekretariacie (na I piętrze) od poniedziałku do piątku w godzinach 07.00-15.00, a otwarcie i rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 22 marca 2018r. o godz. 10.00.
Z wyłonionymi w drodze konkursu podmiotami zostaną zawarte umowy, które będą realizowane do 15.12.2018r.
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami konkursu w Biuletynie Informacji Publicznej PCPR w Łęcznej http://www.bip.pcprleczna.pl lub na stronie http://www.pcprleczna.pl w zakładce „Aktualności”.
Dodatkowe informacje można także uzyskać pod nr telefonu 81 53 15 382.
Komentarze

Brak komentarzy.
Wpisz komentarz (do 250 znaków):
Autor: Prosimy przepisać kod z obrazka:

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Dożynki Powiatu Łęczyńskiego 2017 w Milejowie
zobacz
Studia Łęczyńskie Tom 2-3
zobacz

Copyright © 2019 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

sklepy internetowesklepy internetowe