Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

Facebookpowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji
Strona Główna » Aktualności » ZARZĄDZENIE STAROSTY ...

Aktualności

RSS

ZARZĄDZENIE STAROSTY ŁĘCZYŃSKIEGO

Herb w sprawie wykonania zabiegów zwalczających w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych w powiecie Łęczyńskim na terenie gminy Spiczyn w miejscowościach Charlęż i Jawidz zagrożonych przez organizmy szkodliwe – chrabąszcza majowego i kasztanowca.


ZARZĄDZENIE NR 46/2018
STAROSTY ŁĘCZYŃSKIEGO
z dnia 07 maja 2018 r.

w sprawie wykonania zabiegów zwalczających w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych w powiecie Łęczyńskim na terenie gminy Spiczyn
w miejscowościach Charlęż i Jawidz zagrożonych przez organizmy szkodliwe – chrabąszcza majowego i kasztanowca.

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.), art. 10 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r.
o lasach (Dz. U. z 2017 r., poz. 788 z późn. zm.) na wniosek Nadleśniczego Nadleśnictwa Lubartów z dnia 27 kwietnia 2018 r. w związku ze spodziewanym w bieżącym roku wystąpieniem organizmów szkodliwych (chrabąszcza majowego i kasztanowca) zagrażających trwałości lasów, w trosce o zachowanie trwałości lasów
zarządza się co następuje:

§ 1
Zarządza się wykonanie w miesiącu maju 2018 r. zabiegów zwalczających i ochronnych
w lasach zagrożonych, niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych w Powiacie Łęczyńskim, gm. Spiczyn w miejscowościach: Charlęż i Jawidz na koszt Nadleśnictwa Lubartów.

§ 2
Zabieg ten należy wykonać preparatem Mospilan 20 SP metodą agrolotniczą posiadającym Zezwolenie MRiRW Nr R-37/2008 z dnia 29.04.2008 r., ostatnio zmienione decyzją MRiRW
nr R-333/2017d y dnia 10.07.2017 r.

§ 3
Treść zarządzenia o przeprowadzeniu zabiegów zwalczających i ochronnych podaje
się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Łęcznej
i na stronie internetowej starostwa www.powiatleczynski.pl oraz na tablicy ogłoszeń Nadleśnictwa Lubartów i Urzędu Gminy Spiczyn.

§ 4
Wykonanie zarządzenia powierza się Nadleśniczemu Nadleśnictwa Lubartów.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Uzasadnienie
Do Starostwa Powiatowego w Łęcznej wpłynął w dniu 30 kwietnia 2018 r. wniosek Nadleśnictwa Lubartów z dnia 27.04.2018 r., znak: ZG.7100.1.1.2018.
Zdaniem Nadleśnictwa Lubartów w związku ze spodziewaną rójka chrabąszcza majowego i kasztanowca konieczne jest wykonanie oprysku w celu ograniczenia
i rozprzestrzeniania się populacji chrabąszcza na nowe tereny. Oprysk ma na celu ograniczenie populacji i rozprzestrzeniania chrabąszcza na nowe tereny co ograniczy szkody.
Całością organizacji zabiegu zajmą się pracownicy Nadleśnictwa Lubartów, a koszty zwalczania pokryte zostaną ze środków Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych.
Zgodnie z art. 10 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach
(Dz. U. z 2017 r., poz. 788 z późn. zm.) starosta, z urzędu lub na wniosek nadleśniczego zarządza wykonanie zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach zagrożonych, wystąpieniem organizmów szkodliwych niestanowiących własności Skarbu Państwa.
W celu przekazania informacji mieszkańcom o terminie wykonania zabiegów zwalczających i ochronnych treść niniejszego zarządzenia podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Nadleśnictwa Lubartów i Gminy Spiczyn oraz poprzez umieszczenie na stronie internetowej starostwa
www.powiatleczynski.pl.

Pliki

Komentarze

Brak komentarzy.
Wpisz komentarz (do 250 znaków):
Autor: Prosimy przepisać kod z obrazka:

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Dożynki Powiatu Łęczyńskiego 2017 w Milejowie
zobacz
Kameralne Pojezierze
zobacz

Copyright © 2019 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron krakówprojektowanie stron kraków