Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

Facebookpowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji
Strona Główna » Aktualności » Święto Narodowe ...

Aktualności

RSS

Święto Narodowe Trzeciego Maja w Łęcznej z udziałem władz Powiatu Łęczyńskiego

Przedstawiciele władz Powiatu Łęczyńskiego - Starosta Roman Cholewa i Wicestarosta Dariusz Kowalski wzięli udział w uroczystych obchodach 227. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Łęcznej.

Uroczystości patriotyczne rozpoczęły się zbiórką pocztów sztandarowych przy kościele p.w. Św. Marii Magdaleny w Łęcznej oraz programem artystycznym w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Łęcznej. Po Mszy Świętej uczestnicy obchodów przeszli na plac Tadeusza Kościuszki, gdzie swój program
artystyczny zaprezentowały dzieci z Przedszkola Publicznego nr 1 w Łęcznej.
Po okolicznościowych wystąpieniach Burmistrza Łęcznej Teodora Kosiarskiego i Starosty Romana Cholewy nastąpiło uroczyste złożenie kwiatów i wieńców przy pomniku Tadeusza Kościuszki.
Całość uroczystości zakończyła wiązanka utworów patriotycznych w wykonaniu Orkiestry Górniczej LW "Bogdanka" S.A.

Fot. arch. UM w Łęcznej

Przemówienie Starosty Romana Cholewy:

„Niech ta sama prawda i mądrość, jaka wyraziła się w majowej Konstytucji, ukształtuje dalszą przyszłość Rzeczypospolitej w duchu sprawiedliwości i miłości społecznej dla dobra wszystkich ludzi i chwały Boga samego”.
Św. Jan Paweł II

Szanowni Państwo,
w dniu dzisiejszym spotykamy się po raz kolejny, tu na placu Tadeusza Kościuszki w Łęcznej, by uczcić 227 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Tegoroczne uroczystości są tym ważniejsze, że wpisują się w obchody 100 lecia odzyskania przez nasz kraj niepodległości. Te dwa wydarzenia historyczne spinają klamrą jeden najtragiczniejszych w naszych dziejach okres – czas zaborów. Moment, w którym musieliśmy podjąć heroiczną walkę o nasze samostanowienie, kiedy ponownie zmuszeni byliśmy odkreślić kierunki rozwoju ziem polskich i zweryfikować raz jeszcze ideę nowoczesnego społeczeństwa.
Nowela majowa była owocem kompromisu między monarchiczno-konstytucyjnymi pomysłami króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, a nieufnymi wobec jego polityki przywódcami Sejmu Czteroletniego. Usankcjonowała ustrój wolny od tych wad, które przez lata pozwalały tylko niszczyć nasz kraj, a uniemożliwiały działania ku jego naprawie. Sejm gotowy do obrad i podejmujący uchwały większością głosów odzyskiwał zdolność rzeczywistego decydowania o losach państwa. Wynikające z idei oświeceniowych cenzusowe prawo wyborcze utrudniło magnatom terroryzowanie sejmików i decydowanie o wynikach prowincjonalnych elekcji. Przedstawicielstwo miejskie w sejmie stworzyło nadzieje, że podejmując decyzje ustawodawcze będzie się kierowało nie tylko interesami stanu szlacheckiego, ale dużej części obywateli. Objęcie chłopów opieką prawa i rządu miało doprowadzić do stworzenia jednolitego narodu polskiego i dawało nadzieję rychłego zniesienia różnic stanowych. W sprawach wyznaniowych, Konstytucja 3 Maja stała na gruncie tolerancji i pokoju religijnego, elementarnie zakorzenionego w polskiej tradycji. Wzmocnienie obronności kraju otwierało zaś drogę do realnego uniezależnienia się od interesów państw ościennych i ich ingerencji w wewnętrzne sprawy Polski.
Konstytucja majowa miała być początkiem dalszych przemian ekonomiczno-społecznych i politycznych w Polsce, ale przetrwała tylko 14 miesięcy. Niestety, nie zdołaliśmy obronić dzieła reformatorów. Nastąpiła rosyjska interwencja wsparta przez rodzimy obóz narodowej głupoty i zdrady zwany Targowicą. Mimo podjętej walki w jej obronie m.in. przez Tadeusza Kościuszkę, przy którego pomniku odbywają się dzisiejsze uroczystości, popadliśmy pod obcą dominację, w której panowały zupełnie inne, obce polskiej wolnościowej tradycji, idee oparte na imperialnej samowładzy oraz rządzeniu za pomocą terroru. Polska na ponad wiek musiała zniknąć z mapy Europy, ale wspomnienie o konstytucji nie zniknęło z naszej pamięci narodowej. Ta pamięć towarzyszyła powstańcom i działaczom niepodległościowym próbującym wyrwać nasz kraj z okowów zniewolenia. Konstytucja stała się pomnikiem wystawionym woli życia Polaków w niepodległości i nieprzemijającym oskarżeniem tyranii mocarstw ościennych.
Dzisiaj wiemy, że Konstytucja trzeciomajowa nie kończyła dzieła odnowy Rzeczypospolitej, ale była nadzieją na dalsze gruntowne reformy. Była zwiastunem dalszej walki o zmiany ustrojowe, militarne, polityczne i gospodarcze. Spełniała rolę drogowskazu dla działań ku modernizacji państwa w duchu oświeceniowych ideałów i tworzenia nowoczesnego oraz wolnego narodu. Wreszcie była przykładem walki przeciwko dominacji rosyjskiej i nieustępliwości Polaków w dążeniach do stworzenia samodzielnej i niezależnej państwowości. Konstytucja 3 Maja dowiodła, że główne przeszkody na drodze odrodzenia politycznego i społecznego mogą zostać pokonane.
I rzeczywiście po 123 latach zaborów udało się polskiemu narodowi odzyskać upragnioną niepodległość. W dniu dzisiejszym możemy sami sobie zadać pytania:, czy bez uchwalenia noweli majowej odzyskanie przez Polaków wolności było by w ogóle możliwe?
W preambule Konstytucji znajduje się zapis, że uchwalono ją „chcąc na wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń zasłużyć”. Dzisiaj, z perspektywy wieków okazujemy tę wdzięczność twórcom pierwszej w Europie, Konstytucji 1791 r. Dla nas nabrała ona symbolicznej wartości wykraczającej daleko poza jej znaczenie praktyczne. Oddajmy dzisiaj cześć pokoleniu, które przed ponad dwustu laty, w duchu wyznawanym przez siebie ideałom oświecenia, zdecydowało się zerwać z krępującą naród feudalną tradycją demokracji szlacheckiej i uzdrowić śmiertelnie chory organizm, jakim była Polska pod koniec XVIII w.

Kończąc, pragnę podziękować wszystkim obecnym za patriotyczną postawę.
Galeria

Komentarze

Brak komentarzy.
Wpisz komentarz (do 250 znaków):
Autor: Prosimy przepisać kod z obrazka:

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Dożynki Powiatu Łęczyńskiego 2017 w Milejowie
zobacz
Szpital Powiatowy w Łęcznej
zobacz

Copyright © 2019 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron internetowychtworzenie stron internetowych