Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

Facebookpowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji
Strona Główna » Aktualności » XLIII Sesja Rady Powiatu ...

Aktualności

RSS

XLIII Sesja Rady Powiatu w Łęcznej

Herb Serdecznie zapraszam na XLIII Sesję Rady Powiatu w Łęcznej, która odbędzie się w dniu 27 czerwca 2018 roku o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Centrum Zarządzania Siecią w Łęcznej.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLII-ej i XLI –ej Sesji Rady Powiatu.
4. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok:
a) sprawozdanie z wykonania budżetu,
b) sprawozdanie finansowe,
c) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu,
d) informacja o stanie mienia Powiatu,
e) stanowisko Komisji Rewizyjnej,
f) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej do wniosku Komisji Rewizyjnej,
g) głosowanie za przyjęciem uchwały.
8. Podjęcie uchwały:
a) zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których
właścicielem jest Powiat Łęczyński oraz warunków i zasad korzystania z tych
przystanków,
b) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęcznej,
c) zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 – 2021,
d) w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok,
e) w sprawie współpracy partnerskiej Powiatu Łęczyńskiego ze społecznością lokalną Rejonu Riscani na Mołdawii,
f) w sprawie uchwalenia „Powiatowego Programu Działań Profilaktycznych w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie w Powiecie Łęczyńskim na lata 2018 -2021”.
9. Wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
10. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Baczyński vel MrózKomentarze

Brak komentarzy.
Wpisz komentarz (do 250 znaków):
Autor: Prosimy przepisać kod z obrazka:

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Dożynki Powiatu Łęczyńskiego i Gminy Spiczyn 2010
zobacz
Kameralne Pojezierze
zobacz

Copyright © 2019 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron internetowychtworzenie stron internetowych