Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

Facebookpowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji
Strona Główna » Aktualności » 75 lat szkoły średniej ...

Aktualności

RSS

75 lat szkoły średniej w Milejowie

75 lat to chlubna tradycja. W tym roku, 20 czerwca taki właśœnie jubileusz swojgo istnienia obchodził Zespół Szkół Nr im. S. Bolivara w Milejowie. Ten dzień stał się czerwiec 1968doskonałą okazją do wspomnień i sięgnięcia do korzeni.

Początek szkoły związany jest bowiem z osobą wyjątkowego pedagoga i harcmistrza – Natalii Nekraszowej, która w 1942 r. zapoczątkowała w Milejowie tajne nauczanie. W czasie okupacji nauczyciele i uczniowie tajnych kompletów narażali własne życie, ale stawką była tożsamośœć narodowa młodych Polaków oraz kształtowanie ich postaw.

Trudne czasy powojenne to wysiłek kolejnych już dyrektorów, nauczycieli, uczniów i rodziców, którzy podejmowali różnorodne inicjatywy sprzyjające rozwojowi szkoły.
Dlatego nie sposób nie odwołać się do ich działań. Zatem jednym z ważniejszych punktów obchodów rocznicowych były wspomnienia i odniesienia do historii. Inną, nie mniej istotną i niezwykle podniosłą chwilą, było odsłonięcie tablic pamiątkowych.

Szkola goœściła w tym dniu osoby szczególnie ważne ze względu na wyjątkowego patrona szkoły, jej historię oraz więzi łączące ze œśrodowiskiem lokalnym. Wystarczy wspomnieć, że wśród gości byli między innymi: Ambasador Boliwariańskiej Republiki Wenezueli w Polsce, członkowie rodziny Natalii Nekraszowej, Radni Sejmiku Województwa Lubelskiego, Kurator Ośœwiaty, władze samorządowe Powiatu Łęczyńskiego, absolwenci szkoły i wielu, wielu innych zacnych goœści.

Przygotowania do uroczystych obchodów Jubileuszu 75-lecia objęły cały rok szkolny 2017/2018. Zamysłem organizatorów stało się włączenie wszystkich działań dydaktyczno-wychowawczych, i tych cyklicznych, i tych podjętych z myślą o tak pięknej rocznicy, w upamiętnienie założycielki Szkoły oraz historii placówki.

Imprezy i przedsięwzięcia towarzyszące obchodom Jubileuszu to m.in. wydanie jubileuszowego numeru gazetki szkolnej „Nasz Ambasador”, ufundowanie tablicy pamiątkowej szkoły, wysadzenie Dębu Niepodległości, ufundowanie tablic przy Dębach Pamięci Ofiar Katynia, II Niepodległościowy Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt, XII Powiatowy Przegląd Poezji Mówionej i Śpiewanej, Międzyszkolne Spotkania z Poezją Wielojęzyczną, wystawa fotograficzna - „75 lat Liceum w Milejowie”, Dzień Otwarty Szkoły z udziałem jednostek wojskowych, prezentacja szkolnych talentów - „Mam talent”.

Z historii szkoły:

październik 1942
Rozpoczęcie tajnego nauczania na terenie Jaszczowa i Milejowa. Organizatorką kształcenia na poziomie szkoły gimnazjalnej jest Natalia Nekraszowa, ps. Stanisława Nowacka, zaangażowana wcześniej w działalność konspiracyjną Warszawy. Zajęcia lekcyjne odbywają się w budynku jaszczowskiej szkoły, domach prywatnych oraz w czasie wycieczek organizowanych do pobliskiego lasu.

czerwiec 1943
Pierwszy egzamin tzw. małej matury. Uczniowie tajnych kompletów składają go przed komisją egzaminacyjną, w skład której wchodzą byli nauczyciele Gimnazjum i Liceum im. Jana Zamoyskiego w Lublinie. Świadectwa maturalne zostają w zalakowanych butelkach zakopane w ogrodzie państwa Mizerskich w Jaszczowie.

wrzesień 1944
Staraniem Natalii Nekraszowej dotychczasowe tajne komplety zostają przekształcone w czteroklasowe gimnazjum. Dzieje się to za zgodą Kuratorium Okręgu Szkolnego w Lublinie.

marzec 1945
Natalia Nekraszowa zostaje właścicielką Prywatnego Koedukacyjnego Gimnazjum Ogólnokształcącego w Milejowie. Pełni w nim także funkcję dyrektora. Zajęcia odbywają się w budynku Szkoły Powszechnej w Milejowie.

wrzesień 1945
Gminna Rada Narodowa gminy Brzeziny przejmuje na własność szkołę Natalii Nekraszowej, pozostawiając ją jednak na kierowniczym stanowisku. Utworzone Gimnazjum i Liceum zyskują nową siedzibę – tzw. „dyrektorówkę”, budynek należący do Zakładów Przetwórczych Związku Gospodarczego Spółdzielni RP „Społem”.

wrzesień 1948
Zmiana struktury szkolnictwa średniego. W miejsce gimnazjum i liceum powstaje szkoła jedenastoklasowa z klasami VIII – XI jako szkołą średnią.

kwiecień 1950
Zarządzeniem ówczesnego Ministerstwa Oświaty utworzono Państwową Szkołę Ogólnokształcącą stopnia licealnego w Milejowie. Natalia Nekraszowa pełni funkcję dyrektora tylko do końca roku szkolnego. Zmiany są wynikiem wprowadzanej od zakończenia wojny ideologii komunistycznej. Stanowisko dyrektora obejmuje od nowego roku szkolnego Stanisław Ząbek.

rok szkolny 1952/1953
Szkoła Ogólnokształcąca przenosi się do rozbudowanego budynku Szkoły Podstawowej w Milejowie. Kolejni dyrektorzy placówki (Stanisław Rydz, Józefa Zgłobisz, Zygmunt Twarowski) podejmują działania zmierzające do poprawy warunków nauki.

wrzesień 1967
Od nowego roku szkolnego funkcję dyrektora pełni Zygmunt Kajetan Ożóg, a Szkoła zmienia nazwę na Liceum Ogólnokształcące w Milejowie.

czerwiec 1968
Dzięki działaniom dyrektora Ożoga następuje podpisanie aktu erekcyjnego i wmurowanie kamienia węgielnego pod obecny budynek Szkoły.

luty 1971
Liceum Ogólnokształcące zyskuje nową siedzibę, w której funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Wiąże się to ze zwiększeniem liczby klas i uczniów, a także poszerzeniem bazy dydaktycznej.

październik 1971
Uroczystość nadania Szkole imienia Simona Bolivara – bohatera narodowego krajów Ameryki Południowej, który rozpoczął proces dekolonizacji narodów tamtego regionu. Z tej okazji milejowska społeczność gości przedstawiciela ówczesnego prezydenta Wenezueli, przedstawicieli placówek dyplomatycznych Kolumbii i Peru oraz polskie władze oświatowe i samorządowe.

kwiecień – wrzesień 1972
Od 1 kwietnia do 31 sierpnia stanowisko dyrektora piastuje Józefa Roczon. Z dniem 1 września obowiązki przejmuje natomiast Dariusz Rubaj, który będzie dyrektorem placówki do 1975 roku.

czerwiec 1974
Dzięki staraniom Szkoły oraz lokalnej społeczności Liceum Ogólnokształcące w Milejowie otrzymuje sztandar.

1975 - 1997
Stanowisko dyrektora Szkoły zajmują kolejno: Kazimierz Matys, Stefan Kozieł i Wacława Lisowska.

wrzesień 1987
Z inicjatywy absolwentów oraz Towarzystwa Przyjaciół Milejowa ma miejsce I Zjazd wychowanków milejowskiego Gimnazjum, w 45. rocznicę tajnego nauczania. W budynku szkoły w Jaszczowie wmurowana zostaje tablica upamiętniająca uczestników tajnego nauczania.

wrzesień 1992
Obchody jubileuszu 50-lecia powstania Szkoły. Odsłonięcie w holu Liceum Ogólnokształcącego tablicy pamiątkowej poświęconej Natalii Nekraszowej.

wrzesień 1997
Pełnienie funkcji dyrektora Szkoły rozpoczyna Irena Wasil, która będzie ją sprawować do końca sierpnia 2007 roku.

styczeń 1999
Organem prowadzącym Zespołu Szkół Nr 2 zostaje Powiat Łęczyński.

wrzesień 2000
Dotychczasowe Liceum Ogólnokształcące zostaje przekształcone w Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara. W skład placówki wchodzą nowe jednostki oświatowe dla młodzieży i dorosłych, kształcące uczniów i słuchaczy w systemie dziennym i zaocznym. Funkcję wicedyrektora sprawuje Krystyna Matuszkiewicz.

czerwiec - wrzesień 2007
Jubileusz 65-lecia Szkoły oraz kolejna zmiana na stanowisku dyrektora placówki. Odtąd Zespołem Szkół Nr 2 kieruje Dariusz Szafranek. Funkcję wicedyrektora obejmuje Renata Nowomińska (będzie ją pełnić do 2016 roku), a od lutego 2012 roku drugim wicedyrektorem zostaje Alicja Ciepielewska-Kot.

listopad 2009
Troje uczniów Zespołu Szkół Nr 2: Paulina Przytuła, Tomasz Rydz i Adrian Sidor, reprezentuje Polskę w Mistrzostwach Świata w Taekwondo odbywających się w Argentynie, zdobywając w kategorii juniorów srebrne i brązowe medale.

kwiecień 2010
Dyrektor Szkoły Dariusz Szafranek oraz delegacja młodzieży biorą udział w uroczystościach na Placu Piłsudskiego w Warszawie upamiętniających dziewięćdziesiąt sześć ofiar katastrofy smoleńskiej. W budynku Szkoły prowadzone są prace termoizolacyjne.

czerwiec – październik 2011
Odbywa się V Zjazd Absolwentów będący preludium do jesiennych obchodów 40-tej rocznicy nadania Liceum Ogólnokształcącemu imienia Simona Bolivara. W uroczystościach rocznicowych biorą udział przedstawiciele Boliwariańskiej Republiki Wenezueli, goście z Panamy oraz reprezentanci władz oświatowych i samorządowych Lubelszczyzny.

maj – czerwiec 2012
W ramach realizowanego w Szkole projektu „Archimedes” odbywają się wyjazdy uczniów do krajów Europy środkowej i zachodniej. W Genewie uczniowie mają okazję zwiedzać ośrodek naukowo-badawczy Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN.

wrzesień 2013
Rozszerzenie oferty edukacyjnej Szkoły poprzez wprowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

maj 2014
Zespół Szkół jest organizatorem powiatowych obchodów 70-tej rocznicy bitwy o Monte Cassino. W ramach obchodów odbywa się wcześniej konkurs historyczny dla uczniów szkół powiatu łęczyńskiego oraz IX Przegląd Poezji Mówionej i Śpiewanej pod hasłem „Polska – drogi ku wolności”.

czerwiec 2015
W ramach Dnia Wenezueli, zorganizowanego w rocznicę bitwy pod Carabobo, w której uczestniczył Simon Bolivar, gościmy ambasadora Boliwariańskiej Republiki Wenezueli. Wśród przedsięwzięć towarzyszących obchodom odbywają się warsztaty plastyczne i taneczne przybliżające kulturę krajów Ameryki Południowej.

czerwiec 2016
Zespół Szkół Nr 2 otrzymuje nowy sztandar podczas uroczystości 45-lecia nadania Szkole imienia Simona Bolivara. Fundatorem sztandaru jest ambasada Boliwariańskiej Republiki Wenezueli.

marzec 2017
Szkoła nawiązuje współpracę z Wyższą Oficerską Szkołą Sił Powietrznych w Dęblinie oraz Dowództwem 2. Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej, co owocuje utworzeniem klasy wojskowej w Liceum Ogólnokształcącym.

czerwiec 2018
Odbywa się uroczystość Jubileuszu 75-lecia Szkoły wieńcząca szereg imprez i działań podejmowanych dla upamiętnienia historii placówki, w szczególności jej założycielki Natalii \Nekraszowej.Opracowanie: Anna Misztal


Galeria

Komentarze

Brak komentarzy.
Wpisz komentarz (do 250 znaków):
Autor: Prosimy przepisać kod z obrazka:

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Dożynki Powiatu Łęczyńskiego 2017 w Milejowie
zobacz
Szpital Powiatowy w Łęcznej
zobacz

Copyright © 2019 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

agencja interaktywnaagencja interaktywna