Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

Facebookpowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji
Strona Główna » Aktualności » Pracowite wakacje w ...

Aktualności

RSS

Pracowite wakacje w naszych jednostkach

Pomimo wakacji Powiat Łęczyński realizuje obecnie cztery duże projekty, w ramach których prowadzone są prace inwestycyjne, modernizacyjne i zakupy sprzętu oraz wyposażenia. W czerwcu ruszyła rozbudowa drogi Nadrybie-Urszulin. W ZSG w Łęcznej, ZSR w Kijanach i "Jagiellończyku" trwają intensywne prace w celu podniesienia jakości kształcenia zawodowego.

RUSZYŁA ROZBUDOWA DROGI NADRYBIE-URSZULIN

W maju została podpisana umowa z wykonawcą na „Rozbudowę drogi powiatowej Nr 1716 L Nadrybie – Urszulin”. Prace drogowe już ruszyły i będą prowadzone na 7,4 km odcinku od ronda w miejscowości Nadrybie Dwór do granicy z powiatem włodawskim w okolicach jeziora Sumin. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami, które mogą wystąpić w czasie trwania inwestycji.

Zadanie wdrażane jest w ramach tzw. „megaprojektu drogowego” realizowanego we współpracy wszystkich powiatów z terenu woj. lubelskiego i dofinansowanego ze środków UE w ramach RPO WL na lata 2014-2020. Ogłoszony przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej przetarg wygrało Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów w Mińsku Mazowieckim, które podjęło się realizacji inwestycji za 7 246 434,53 zł. W tym roku na ten cel zostanie przeznaczonych ok. 4 mln 980 tys. zł. 36 % środków będzie pochodziło z budżetu UE, pozostałe z budżetu Powiatu, Gminy Cyców i Gminy Puchaczów. Realizacja inwestycji została zaplanowana na dwa lata, a termin zakończenia robót określony został na listopad 2019 r.
Prace inwestycyjne od jeziora Sumin do Urszulina będą prowadzone w roku 2019 przez Powiat Włodawski. Zakończenie inwestycji w roku 2019 na całej długości drogi od Nadrybia do Urszulina znacznie poprawi komfort podróżowania na alternatywnej trasie Łęczna – Włodawa, ułatwi także dojazd do kopalni w Bogdance oraz do znajdujących się w pobliżu jezior Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego.

MODERNIZUJEMY SZKOŁY POWIATOWE

ZSG w Łęcznej i ZSR w Kijanach

Już od dwóch miesięcy dwa zespoły szkół zawodowych: Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach i i Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej modernizują swoją bazę dydaktyczną w ramach otrzymanego dofinansowania na realizację projektu „Modernizacja Infrastruktury Szkół Zawodowych w Powiecie Łęczyńskim”. Od kwietnia trwają prace modernizacyjne i remontowe w Kijanach i w warsztatach szkolnych przy ul. Przemysłowej, Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej. Wykonawca rozpoczął od modernizacji obiektów, które nie są bezpośrednio wykorzystywane w procesie dydaktycznym i roboty nie kolidują z zajęciami w obydwu szkołach.

W ZSR w Kijanach wykonana została już w dużej części modernizacja części budynku tzw. „przetwórni”, która przeznaczona została na pracownię spawalniczą, powstaną w niej trzy stanowiska spawalnicze. Stanowiska te zostaną w pełni wyposażone dzięki prowadzonym zakupom z projektu „Szkolnictwo Zawodowe – dobry start na rynku pracy”. Prace trwają także w budynku hal garażowych, w których powstanie hala naprawy maszyn, w której zamontowane zostaną trzy kompletne podnośniki hydrauliczne. Hala garażowa została już ocieplona, natomiast w pracowni spawalniczej twa wymiana instalacji elektrycznej, tak by była ona dostosowana do potrzeb urządzeń spawalniczych. Obydwie hale będą także wyposażone w systemy grzewcze umożliwiające naukę także w miesiącach jesienno-zimowych.
W wakacje rozpoczną się remonty pracowni gastronomicznej, składającej się z trzech pomieszczeń, wraz z wykonaniem podjazdu dla niepełnosprawnych do jednej z nich. Po remontach pracownie te zostaną wyposażone w nowoczesne urządzenia gastronomiczne: piec konwekcyjno-parowy, chłodziarka z zamrażarkami, wychładzarki, stoły kuchenne, w tym ze zlewami dwukomorowymi, blendery, kuchenki mikrofalowe, miksery, maszynki do mielenia mięsa, owoskopy, trzony kuchenne w piekarnikami.
Plac apelowy podczas wakacji zostanie przekształcony w plac manewrowy do nauki jazdy, podczas kursów na prawo jazdy.
Kolejne prace będą wykonywane w budynku hal warsztatów – nieużytkowane dotychczas piętro będzie po wybudowaniu klatki schodowej przystosowane na potrzeby pracowni szkolnych wraz z zapleczem dydaktyczno – socjalnym. Prace modernizacyjne potrwają do końca przyszłego roku szkolnego. Podobnie jak modernizacja placu warsztatowego, ze stanowiskiem do mycia maszyn i urządzeń rolniczych.

W halach warsztatowych ZSG w Łęcznej przy ul. Przemysłowej trwają prace modernizacyjne związane z wykonaniem nowej inflacji c.o. i c.t.w. Niezbędnej do zapewnienia właściwych warunków podczas nauki, wykonywana jest także nowa instalacja elektryczna. Wybudowane zostały już pomieszczenia przeznaczona na łazienki. Wykonawca wykonał także już wymianę obudowy stalowej wiaty na narzędzie stojącej przy halach. Trwają także roboty przygotowawcze do wykonania ocieplenia ścian i dachu budynków. Roboty potrwają do końca października.
Do wyremontowanej hali zostaną wówczas zakupione tokarki CNC, i plazmowa frezarka.

Równolegle z pracami modernizacyjnymi w obydwu placówkach szkolnych trwają działania związane z doposażeniem pracowni praktycznej nauki zawodu oraz podnoszeniem kwalifikacji kadry dydaktycznej i zdobywaniem dodatkowych umiejętności i kwalifikacji przez uczniów obu szkół. Już w czerwcu odbywają się szkolenia w Kijanach dla uczniów kierunków gastronomicznych oraz nauka pierwszej pomocy dla uczniów szkół górniczych. Ogłoszone są przetargi na zakup stanowisk komputerowych do szkoły górniczej, maszyn
i urządzeń do pracowni technicznych i gastronomicznych w Kijanach.
Obydwa projektu są ze sobą powiązane, modernizacja infrastruktury warunkuje zakupy wyposażenia i sprzętu do nowych pracowni zawodowych, w tym komputerów wraz z oprogramowaniem. Ponadto warunkuje to prowadzenie dodatkowych szkoleń zawodowych dla uczniów, podczas których uzyskają oni dodatkowe uprawnienia, m.in. z zakresu spawania MIG, TIG i MMA, prawo jazdy kat. B czy uprawnienia elektryczne do 1 KV.

Projekt „Modernizacja Infrastruktury Szkół zawodowych w Powiecie Łęczyńskim” realizowany przez Powiat Łęczyński, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Oś priorytetowa XIII „Infrastruktura społeczna” Działanie 13.6 „Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego”.

Projekt „Szkolnictwo zawodowe – dobry start na rynku pracy” nr RPLU.12.04.00-06-0011/16, realizowany przez Powiat Łęczyński, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa XII „Edukacja, kwalifikacje i kompetencje” Działanie 12.4 „Kształcenie zawodowe”.

ZS im. Króla K. Jagiellończyka w Łęcznej

Od stycznia trwa realizacja projektu „Kształcimy prawdziwych zawodowców w Jagiellończyku”. W ramach projektu 3 nauczycieli rozpoczęło studia podyplomowe, trwają kursy dla nauczycieli z zakresu programowania PHP, grafiki komputerowej, Excela, AutoCAD-a. Uczniowie rozpoczęli kursy w zakresie obsługi wózków widłowych, telemarketingu, Excela, AutoCAD-a, grafiki komputerowej, przygotowują się również do realizacji miesięcznych staży u wybranych pracodawców. Zostało także zakupione wyposażenie pracowni informatycznej i budowlanej.

Głównym celem projektu jest wzrost jakości kształcenia zawodowego dostosowującego kwalifikacje i umiejętności uczniów do potrzeb rynku pracy. Grupę docelową stanowią uczniowie wszystkich kierunków kształcących się w szkole, w wieku 15-20 lat oraz nauczyciele przedmiotów zawodowych zatrudnienie w Zespole Szkół im. Króla K. Jagiellończyka w Łęcznej. Zgodnie z założeniami projektu do końca października 2019 r. 16 nauczycieli nabędzie kwalifikacje i kompetencje w ramach szkoleń i studiów podyplomowych, a 111 uczniów kwalifikacje i doświadczenie zawodowe (w trakcie kursów, szkoleń i staży). Pracownie praktycznej nauki zawodu zostały doposażone w maszyny i urządzenia budowlane oraz w urządzenia informatyczne i specjalistyczne oprogramowanie wykorzystywane do praktycznej nauki zawodu. W celu zwiększenia dostępności dla osób niepełnosprawnych ruchowo, w sierpniu zainstalowana zostanie platforma schodowa umożliwiająca poruszanie się po budynku szkoły.

Całkowita wartość projektu to 695 412,50 zł, w tym wkład UE: 591 100,62 zł, budżet państwa: 34 016,88 zł, wkład własny (rzeczowy): 70 295,00 zł.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020


Galeria

Komentarze

Brak komentarzy.
Wpisz komentarz (do 250 znaków):
Autor: Prosimy przepisać kod z obrazka:
Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Międzyszkolny Powiatowy Przegląd Piosenki Turystycznej
zobacz
Szpital Powiatowy w Łęcznej
zobacz

Copyright © 2019 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron internetowychtworzenie stron internetowych