Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

Facebookpowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji
Strona Główna » O Starostwie » Nieruchomości - ... » Uchwała nr 980/2010 ...

Uchwała nr 980/2010 Zarządu Powiatu w Łęcznej z dnia 20 października 2010r.

w sprawie przeznaczenia do dzierżawy lokali będących w zasobie nieruchomości Powiatu Łęczyńskiego.

Uchwała nr 980/2010 Zarządu Powiatu w Łęcznej
z dnia 20 października 2010r.

w sprawie przeznaczenia do dzierżawy lokali
będących w zasobie nieruchomości Powiatu Łęczyńskiego


Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 4 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) i art. 25b w zw. z art. 35
ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 564 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Łęcznej uchwala, co następuje:


§1
Przeznacza się do dzierżawy na okres do lat 3 lokal oznaczony numerem 322
o pow. 15,26 m2 usytuowany na III piętrze w budynku A-300, położonym w Łęcznej, przy
ul. AL. Jana Pawła II 95, na działce oznaczonej nr 2604/3 w operacie ewidencyjnym obrębu Miasto Łęczna, dla której w X Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lublinie urządzona jest KW nr LU1I/00108816/8, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Członkowie Zarządu: Przewodniczący Zarządu:

1. Andrzej Dyczewski ....................

2. Andrzej Grzesiuk .................... Adam Niwiński

3. Bogusław Janociński ....................

4. Piotr Jastrzębski ....................

Pliki

Geoportal
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Międzyszkolny Powiatowy Przegląd Piosenki Turystycznej
zobacz
Studia Łęczyńskie Tom 2-3
zobacz

Copyright © 2018 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie strontworzenie stron