Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

Facebookpowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji

wynik wyboru biegłego rewidenta dla SPZOZ

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 11/2010
z dnia 21 stycznia 2010 r. Starosty Łęczyńskiego


Notatka służbowa
W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 14.000 euro
1. Opis przedmiotu zamówienia:
1) przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęcznej za rok obrotowy 2010, obejmujący okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010r.
2) Sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem biegłego rewidenta o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe i rzetelne oraz jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy SPZOZ.

kod CPV: 792 100 00-9

2. Określenie wartości zamówienia brutto:
10 000,00 zł brutto
Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym SP ZOZ w Łęcznej w danym roku budżetowym ( dział, rozdział):
Dział 750, rozdział 75020. § 4210
3. Wykaz zawierający wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:
Strona: www.powiatleczynski.pl zakładka zamówienia do 14 tys. euro
4. Wykaz uzyskanych ofert, na kwotę brutto:
1) ABBA Sp. z o.o. ul. Śniadeckich 1/15, 00-654 Warszawa, tel./faks: 22 622 17 88, tel. Kom.: 504 380 734, NIP: 118 173 53 19 – oferta na kwotę 8 000,00 zł netto plus 23 % VAT, tj. cena brutto 9 840,00 zł.
2) Biuro Audytorskie Wojciech Sadowski, Badanie Sprawozdań Finansowych, Doradztwo Podatkowo-Prawne, ul. Chopina 24/17, 20-023 Lublin. Tel/fax 81 469 17 98, e-mail: biuro@biuroaudytorskie.pl – oferta na kwotę 7 900,00 zł netto plus 23 % VAT, tj. cena brutto 9 717,00 zł.
3) Auxilium Audyt Krystyna Adamus, Jadwiga Faron Spółka Komandytowa, Al. Pokoju 84, 31-564 Kraków, tel/fax: 012 425 80 53, e-mail: auxilium@auxilium.com.pl – oferta na kwotę 6 500,00 zł netto plus 23 % VAT, tj. cena brutto 7 995,00 zł.
4) Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – PROFIT Sp. z o.o., ul. Rakowiecka 41 lok. 28, 02-521 Warszawa. Tel/fax: 22 848 60 42/ 848 61 90; NIP: 521-008-89-95 – oferta na kwotę 7 500,00 zł netto plus 23 % VAT, tj. cena brutto 9 225,00 zł.
5) Biuro Biegłego rewidenta Danuta Jaworowska, ul. Składowa 10, 19-400 Olecko. Tel/fax: 087 520 44 98, e-mail: danajaw@op.pl – oferta na kwotę 5 650,00 zł netto plus 23 % VAT, tj. cena brutto 6 949,50 zł.
6) AUDSULTING Kancelaria Audytorsko-Konsultingowa, ul. Szwalbego 2/10, 85-080 Bydgoszcz, tel/fax: 52 322 11 61/ 328 76 79, NIP: 554-100-41-01– oferta na kwotę 7 000,00 zł netto plus 23 % VAT, tj. cena brutto 8 610,00 zł.
7) Zespół Doradców Finansowo-Księgowych Sp. z o.o., ul. Piłsudzkiego 1a, 20-011 Lublin, tel/fax: 81 532 20 11/532 08 37; e-mail: info@doradca.lublin.pl , NIP: 712-015-82-56– oferta na kwotę 14 000,00 zł netto plus 23 % VAT, tj. cena brutto 17 220 zł.

5. Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą oraz cenę wskazaną w tej ofercie i uzasadnienie wyboru oferty: ) Biuro Biegłego rewidenta Danuta Jaworowska, ul. Składowa 10, 19-400 Olecko. Tel/fax: 087 520 44 98, e-mail: danajaw@op.pl – oferta na kwotę 5 650,00 zł netto plus 23 % VAT, tj. cena brutto 6 949,50 zł.


17.12.2010r. Teresa Olszak
(data i podpis pracownika wydziału zamawiającego
odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania
o udzielenie zamówienia po uzyskaniu akceptacji
bezpośredniego przełożonego)

Notatka stanowić będzie załącznik do Uchwały Zarządu Powiatu dot. wyboru biegłego rewidenta
Geoportal
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Międzyszkolny Powiatowy Przegląd Piosenki Turystycznej
zobacz
Kameralne Pojezierze
zobacz

Copyright © 2018 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie strontworzenie stron