Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

Facebookpowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji
Strona Główna » Zamówienia publiczne » Wyniki przetargów » unieważnienie przetargu ...

unieważnienie przetargu na grupowe ubezp. ... ZP.3134/2/2011


Numer sprawy: ZP.3431/2/2011 Łęczna, 2011-01-18OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


Dot. : Zamówienia publicznego ogłoszonego Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2011-01-05 pod nr 4637-2011 w trybie przetargu nieograniczonego na GRUPOWE UBEZPIECZENIE PRACOWNIKÓW, MAŁŻONKÓW ORAZ PEŁNOLETNICH DZIECI PRACOWNIKÓW ZAMAWIAJĄCEGO


Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym zamówieniu nie wpłynęła żadna oferta. Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zamówienia kwotę 151 200,00 złotych brutto.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w tym postępowaniu nie wybrano do realizacji zamówienia oferty, ze względu na brak ofert.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 do 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający
informuje iż w tym postępowaniu nie odrzucono ofert i nie wykluczono wykonawców.
___________________________________ Kierownik Zamawiającego

Pliki

Geoportal
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Międzyszkolny Powiatowy Przegląd Piosenki Turystycznej
zobacz
Studia Łęczyńskie Tom 2-3
zobacz

Copyright © 2018 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron internetowychprojektowanie stron internetowych