Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

Facebookpowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji
Strona Główna » Zamówienia publiczne » SIWZ z załącznikami » Zmiana SIWZ na dostawę ...

Zmiana SIWZ na dostawę platformy przyschodowej dla PCPR Łęczna ZP.2724.8.2011

2011-03-24 11:59:36
Łęczna, dn. 24.03.2011 r. Znak sprawy: ZP.2724.8.2011


Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniuZawiadomienie o zmianie treści SIWZ
Działając w imieniu Zamawiającego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej, ul. Staszica 9, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamiam, o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Przedmiot zamówienia: na zakup z dostawą i montażem oraz serwisem i konserwacją w okresie objętym gwarancją platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej, ul. Staszica 9.”. Kod CPV – CPV 45313000-4 Instalowanie wind i ruchomych schodów - ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23.03.2011r. (numer ogłoszenia 93287-2011).

Postanowienia SIWZ w zakresie:
Było:

7. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia: nie później niż 5 tygodni (35dni) od dnia podpisania umowy.

Po dokonanej zmianie jest:

7. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia: nie później niż 8 tygodni (56dni) od dnia podpisania umowy.

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Dożynki Powiatu Łęczyńskiego i Gminy Spiczyn 2010
zobacz
Studia Łęczyńskie Tom 2-3
zobacz

Copyright © 2019 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron wwwprojektowanie stron www