Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

Facebookpowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji

wynik przetargu na termomodernizację budynków ZSR Kijany. ZP. 272.4.10.2011

2011-05-06 11:09:02
Numer sprawy: ZP.272.4.10.2011 Łęczna, 2011-05.06OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot. zamówienia: na termomodernizację budynków (kuchni, stołówki, łączników przy stołówce i przy warsztatach oraz warsztatu) ZSR Kijany.
Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zamówienia kwotę 199 210,41 złotych brutto

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje,
że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę Nr 6 na realizację zamówienia publicznego : CROM Andrzej Witek, ul. Diamentowa 27c, 20-471 Lublin, cena brutto oferty 143 3207,62 zł, termin wykonania 15.07.2011r.
2. Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta, po uzyskaniu wyjaśnień na podstawie art. 90 jest ważna, nie podlega wykluczeniu ani odrzuceniu, spełnia wymagania określone w siwz przez Zamawiającego i jest najkorzystniejsza.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny. 3. W prowadzonym postępowaniu złożono 10, następujących ofert:
Nr oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Punkty za ofertę
1. Przedsiębiorstwo Innowacyjne INNOTECH Sp. z o.o., ul. Grygowej 23, 20-260 Lublin 67,32
2. Kraska Tomasz OLI Ostrówek 54r, 21-013 Puchaczów 82,15
3. Usługowy Zakład remontowo-Budowlany Roman Bednarczyk, 20-627 Lublin, ul. P. Wołodyjowskiego 3/26 84,99
4. KONTAKT Konrad Dzieńkowski, 20-447 Lublin, ul. Diamentowa 5 89,46
5. PAL-BUD Marek Palak, 20-827 Lublin, ul. Zbożowa 27 70,25
6. PHU MARTEN-BUD 21-007 Mełgiew, Jacków 119B 72,81
7. CROM Andrzej Witek, ul. Diamentowa 27c, 20-471 Lublin 100,00
8. TOKBUD Tomasz Karaś, 21-040 Świdnik, ul. Kruczkowskiego 42 82,53
9. Przedsiębiorstwo KOBUD Sp. z o.o. 21-010 Łęczna, ul. Stefanii Pawlak 14 71,62
10. Usługi Remontowo-Budowlane Czesław Sternik, 21-100 Lubartów, ul. Wierzbowa 38 94,57

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została wykluczona żadna oferta.
5. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone oferty.
6. Zgodnie z zapisem art. 94 ust. 3 wybranego wykonawcę zapraszamy do podpisania umowy
w terminie - 2011-05- 12 na godz. 10:00 do pokoju Nr 114 (I piętro), w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95 A.
7. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2010 r. Dz. U. Nr 213 poz. 759 z późn. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
Dziękujemy za udział w przedmiotowym postępowaniu.____________________________ Kierownik Zamawiającego

Pliki

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Międzyszkolny Powiatowy Przegląd Piosenki Turystycznej
zobacz
Kameralne Pojezierze
zobacz

Copyright © 2019 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie strontworzenie stron