Życzenia Świąteczne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

GG200053

Skypepowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji

wynik rozeznania cenowego na przewóz osób niepełnosprawnych

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 11/2010
z dnia 21.01.2010 r. Starosty Łęczyńskiego

Notatka służbowa
W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 14.000 euro

1. Opis przedmiotu zamówienia:
- przewóz maksymalnie jednorazowo 10 osób niepełnosprawnych każdorazowo z miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej (na terenie powiatu łęczyńskiego) do siedziby Ośrodka w Łęcznej, ul. Krasnystawska 52 i z powrotem. Pojazd musi być przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych.
CPV: 60130000-8 – usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób.
Termin wykonania zamówienia zgodnie z uzyskaną ofertą od 01.09.2011 do 31.12.2011r.

2. Określenie szacunkowej wartości zamówienia brutto: 10 000,00 zł brutto

3. Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Powiat Łęczyński – Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Łęcznej z siedzibą:
21-010 Łęczna, ul. Krasnystawska 52, NIP 5050121010, Regon 061115916w danym roku budżetowym ( dział, rozdział):
Dział 854 Rozdz. 85419 § 4300

4. Wykaz zawierający wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:
1) zapytanie zamieszczono na stronie internetowej pt.: ww.powiatleczynski.pl
w zakładce „zamówienia publiczne” zapytania do 14 tys. euro.

5. Wykaz uzyskanych ofert, na kwotę brutto:
1) Przewóz osób TAXI Łęczna, ul. Sportowa 13 – cena za 1 kilometr brutto 1,62 złotych,
2) N.Z.O.Z . B.D.M. UNI-MED. S.J. 21-010 Łęczna, ul. Stefanii Pawlak 30 - cena za 1 kilometr brutto 1,45 złotych,

Ceny wyżej podane będą stałe do końca obowiązywania umowy, tj. do 31.12.2011r.

6. Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą oraz cenę wskazaną w tej ofercie i uzasadnienie wyboru oferty:
N.Z.O.Z . B.D.M. UNI-MED. S.J. 21-010 Łęczna, ul. Stefanii Pawlak 30 - cena za 1 kilometr brutto 1,45 złotych, NIP: 5050121010, Regon: 061115916, oferta ważna, spełnia wymagania Zamawiającego i jest najkorzystniejsza, cena przewozu osób za 1 kilometr wynosi 1,45 zł brutto.

Pliki

Geoportal
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Dożynki Powiatu Łęczyńskiego i Gminy Spiczyn 2010
zobacz
Studia Łęczyńskie Tom 2-3
zobacz

Copyright © 2018 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron internetowychprojektowanie stron internetowych