Życzenia Świąteczne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

GG200053

Skypepowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji

wynik rozeznania ceny na dostawę dwudaniowych obiadów dla OR-W w Łęcznej

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 11/2010
z dnia 21.01.2010 r. Starosty Łęczyńskiego

Notatka służbowa
W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 14.000 euro

1. Opis przedmiotu zamówienia:
- sporządzenia i dostawy dla osób niepełnosprawnych gorącego posiłku w postaci dwudaniowego obiadu, dostarczonego do siedziby Ośrodka w godzinach pomiędzy 12:30 a godziną 13:00.
CPV 555200000-1 usługi dostarczania posiłków.
Termin wykonania zamówienia zgodnie z uzyskaną ofertą od 05.09.2011 do 31.12.2011r.

2. Określenie szacunkowej wartości zamówienia brutto: 5 200,00 zł brutto

3. Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Powiat Łęczyński – Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Łęcznej z siedzibą:
21-010 Łęczna, ul. Krasnystawska 52, NIP 5050121010, Regon 061115916w danym roku budżetowym ( dział, rozdział): Dział 854 Rozdz. 85419 § 4300

4. Wykaz zawierający wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:
1) zapytanie zamieszczono na stronie internetowej pt.: www.powiatleczynski.pl
w zakładce „zamówienia publiczne” zapytania do 14 tys. euro.
2) Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej, ul. Krasnystawska 52, tel./fax 81 752 29 20, e-mail: pzazleczna@wp.pl ,
3) Restauracja Smakoszanka Dom Przyjęć s. c. 21-010 Łęczna ul. Jana Pawła II 82,84 Nr tel./faks 502-250-746, e-mail: smakoszanka@neostrada.pl ,
4) Firma handlowa „ORKUS” Anna Sutryk, 21-010 Łęczna, Al. Jana Pawła II 99

5. Wykaz uzyskanych ofert, na kwotę brutto:
1) Restauracja Smakoszanka Dom Przyjęć s. c. 21-010 Łęczna ul. Jana Pawła II 82,84 Nr telefonu/faks 502-250-746, e-mail: smakoszanka@neostrada.pl – cena za 1 obiad dwudaniowy brutto 5,99 złotych,
2) Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej, ul. Krasnystawska 52, tel./fax 81 752 29 20, e-mail: pzazleczna@wp.pl – cena za 1 obiad dwudaniowy brutto 5,00 złotych,
Ceny wyżej podane będą stałe do końca obowiązywania umowy, tj. do 31.12.2011r.

6. Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą oraz cenę wskazaną w tej ofercie i uzasadnienie wyboru oferty:
Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej, ul. Krasnystawska 52, tel./fax 81 752 29 20, e-mail: pzazleczna@wp.pl NIP: 505-00-56-689, Regon: 060196692 , oferta ważna, spełnia wymagania Zamawiającego i jest najkorzystniejsza – cena za 1 obiad dwudaniowy brutto 5,00 złotych.

Pliki

Geoportal
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Międzyszkolny Powiatowy Przegląd Piosenki Turystycznej
zobacz
Kameralne Pojezierze
zobacz

Copyright © 2018 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie strontworzenie stron