Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

Facebookpowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji
Strona Główna » Projekty » Projekty zrealizowane » Eurostudent - program ...

Eurostudent - program stypendialny dla województwa lubelskiego 2005-2006

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006
Priorytet II - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach
Działanie 2.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne

Wartość projektu: 46 500,00 zł
Finansowanie:
■ Europejski Fundusz Społeczny - 75% - 34 875,00 zł
■ Budżet Państwa - 25% - 11 625,20 zł

Okres realizacji projektu: rok akademicki 2005/2006
Liczna studentów objętych projektem: 69


Celem realizowanego projektu jest stworzenie warunków do rozwoju zasobów ludzkich w województwie lubelskim.

Projekt poprzez swoje działania miał za zadanie podniesienie dostępu do kształcenia na poziomie wyższym dla studentów zagrożonych marginalizacją. Środkiem do osiągnięcia tego celu były stypendia przyznawane studentom znajdującym się w wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej.

Pomoc finansowa udzielona w ramach realizowanego projektu była szansą, a także zachętą do podjęcia lub kontynuacji kształcenia na poziomie wyższym. Wypłata stypendium odbywała się w systemie miesięcznym. Starostwa Powiatowe województwa lubelskiego zawarły porozumienie w sprawie przygotowania wspólnego projektu stypendialnego dla studentów zamieszkałych na obszarze tych powiatów.

Galeria

Geoportal
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Międzyszkolny Powiatowy Przegląd Piosenki Turystycznej
zobacz
Studia Łęczyńskie Tom 2-3
zobacz

Copyright © 2018 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron krakówprojektowanie stron kraków