Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

Facebookpowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji
Strona Główna » Projekty » Projekty zrealizowane » Bogactwo pogranicza - ...

Bogactwo pogranicza - transgraniczna strategia rozwoju turystyki w Powiecie Łęczyńskim i Rejonie Żółkiewskim. Etap II

Program Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG III A/TACIS CBC 2004-2006
Priorytet II: Rozwój kapitału ludzkiego i transgranicznej współpracy instytucjonalnej włącznie z bezpieczeństwem na granicach Unii Europejskiej
Działanie 2.2: Wsparcie inicjatyw społeczności lokalnych (Wsparcie mikroprojektów)

Wartość projektu: 262 850,00 zł
Finansowanie:
■ Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 73,40 % - 192 931,90 zł
■ Budżet Powiatu Łęczyńskiego - 16,6 % - 43 633,10 zł
■ Budżet państwa - 10% - 26 285,00 zł

Okres realizacji projektu: 1 kwietnia 2007 - 31 października 2007

Cele projektu:
Celem głównym projektu był rozwój społeczno-gospodarczy obszarów przygranicznych poprzez promocję turystyki i wypracowanie dobrych praktyk współpracy pomiędzy społecznościami oraz władzami lokalnymi Polski i Ukrainy.
Celami cząstkowymi były:
■ rozwój sektora turystycznego na terenach przygranicznych;
■ lepszy dostęp do informacji o ofercie turystycznej regionu;
■ stworzenie nowych produktów związanych z kulturą i turystyką;
■ ochrona wspólnego dziedzictwa kulturowego i naturalnego;
■ integracja społeczno-gospodarcza sąsiadujących rejonów;
■ generowanie powiązań i pomysłów na długofalową współpracę transgraniczną

Działania:
■ Zakrojona na szeroką skalę promocja powiatu łęczyńskiego oraz rejonu żółkiewskiego jako miejsc atrakcyjnych turystycznie i gospodarczo.
■ Rozszerzenie funkcji Punktu Informacji Turystycznej w Łęcznej.
■ Szkolenie dla przedstawicieli powiatu łęczyńskiego i rejonu żółkiewskiego zajmujących się rozwojem turystyki.
■ Konferencja dot. omówienia perspektyw dalszej współpracy w zakresie rozwoju turystyki.

Galeria

Geoportal
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Dożynki Powiatu Łęczyńskiego 2017 w Milejowie
zobacz
Szpital Powiatowy w Łęcznej
zobacz

Copyright © 2018 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

agencja interaktywnaagencja interaktywna