Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

Facebookpowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji

Wynik przetargu nieograniczonego na zakup sprzętu komputerowego, audiowizualnego i AGD dla ZS w Ludwinie

2008-04-10 07:31:15
ZP.3431/4/2008 Łęczna, dnia 09.04.2008r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Powiat Łęczyński – Zespół Szkół w Ludwinie z siedzibą Ludwin 30a, 21-075 Ludwin informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na:
Zakup sprzętu komputerowego, audiowizualnego i AGD z dostawą do siedziby Zamawiającego. CPV 30230000-0, 32324100-1, 33451000-9, 29800000-7
- wybrał jako najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez PHPU ZUBER PL. Legionów 8, 50-047 Wrocław
Uzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta jest ważna, nie podlega odrzuceniu, jednocześnie przedstawia najniższą a tym samym najkorzystniejszą cenę z uwagi na kryteria wyboru ofert w niniejszym postępowaniu.
INFORMACJA O WYKONAWCACH KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY W NINIEJSZYM POSTĘPOWANIU WRAZ Z PRZYZNANĄ PUNKTACJĄ:

Wpłynęło 5 ważnych ofert Wykonawców:

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Liczba uzyskanych punktów
1. PHPU ZUBER PL. Legionów 8, 50-047 Wrocław 100punktów
2. KEN TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE Sp. z.o.o. pl. Strzelecki 20
50-224 Wrocław 97,00 punktów
3. PPHU AS POMORZANKA Andrzej Szarmach ul. Prusa 7 83-22 Skórz
79,02 punktów
4. KOMPAS Sp.j. ul. Diamentowa 4, 20-447 Lublin 97,88 punktów
5. RENICOM s.c. Renata i Grzegorz Pastuszak ul. Kościelna 5A/1
20-307 Lublin 74,50 punktów

Jedynym kryterium oceny ofert była cena (waga 100 %).
Zaoferowana cena to 48 203,42 zł brutto.

Z postępowania nie wykluczono wykonawców, nie odrzucono ofert.

Od niniejszego zawiadomienia przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Dyrektor ZS Ludwin
Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Dożynki Powiatu Łęczyńskiego i Gminy Spiczyn 2010
zobacz
Kameralne Pojezierze
zobacz

Copyright © 2019 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron wwwtworzenie stron www