Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

Facebookpowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji

Przetarg nieograniczony na wyłonienie Agenta emisji obligacji Powiatu Łeczyńskiego

2008-08-01 12:51:59
Zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu dotyczącym
wyboru Agenta emisji obligacji dla finansowania inwestycji
na dokończenie robót budowlano-montażowych inwestycji
pn. Szpital Rejonowy w Łęcznej".

Powiat Łęczyński z siedzibą: Aleja Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna rozpoczął postępowanie mające na celu pozyskanie finansowania w formie emisji obligacji na realizację dokończenie robót budowlano
-montażowych inwestycji pn. Szpital Rejonowy w Łęcznej".
Wybór Agenta emisji odbędzie się w drodze przetargu nieograniczonego i oceny ofert złożonych przez zainteresowanych oferentów oraz w przypadku uzyskania punktów w tej samej wysokości, ostatecznych negocjacji z tymi oferentami.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci którzy:

1) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami
ustawowymi,
2) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, w tym, w oparciu o zapis art. 5a
ust. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tj. z 2001 r. Dz. U. Nr 120 poz.
1300 z późn. zm.).
3) posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz potencjał ekonomiczny i techniczny,
a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tzn. są bankiem.
4) nie znajdują się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.

Informujemy, że ostateczny termin składania ofert upływa dn. 25 sierpnia 2008r. godz. 10:00.
Oferty złożone po tym terminie nie będą podlegały ocenie i zostaną niezwłocznie odesłane Nadawcom.
Liczymy na zainteresowanie Państwa emisją obligacji Powiatu Łęczyńskiego.
Szczegółowe wymagania Zamawiającego określone są w warunkach udziału w przetargu nieograniczonym, zamieszczone są wraz z załącznikami w zakładce zamówienia publiczne , w zakładce SIWZ pod adresem: www.powiatleczynski.pl

Łęczna, dnia 01.08.2008r.
Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Dożynki Powiatu Łęczyńskiego 2017 w Milejowie
zobacz
Kameralne Pojezierze
zobacz

Copyright © 2019 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron warszawatworzenie stron warszawa