Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

Facebookpowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji

Zapytanie ofertowe dotyczące ceny zakupu Ambu CPR Softwarte oraz worków z dostawą do zamawiającego.

ZKO.3411/1/2008

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie Zarządzenia Starosty Nr 32 z dnia 31 sierpnia 2007 w oparciu o art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. t.j. z 2007r. Nr 223 poz. 11655 i art. 35 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę zakupu: sześciu sztuk Ambu CPR Softwarte (234 000 727) i 15 sztuk kompletów worków (234 000 072) wraz z dostawą do zamawiającego.

Wymagany termin realizacji zamówienia:

15 września 2008 r.

Zamawiający:
Starostwo Powiatowe w Łęcznej
21-010 Łęczna, ul. Jana Pawła II 95A
REGON: 43 10 29 168
NIP: 713 23 98 078
Telefon: /081/ 752-64-90
Faks: /081/ 752-64-92
E-mail: m.lagodzinski@powiatleczynski.pl

Zapytania o przedmiot zamówienia:
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pan Mariusz Łagodziński – p.o. Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Obywatelskich, kontakt jw.

Sposób przygotowania oferty:
wypełnić załączony formularz oferty.

Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy przesłać do dnia 22.08.2008r na adres Starostwa Powiatowego
w Łęcznej Al. Jana Pawła II 95A pok. 214 lub przesłać faksem na nr: /081/ 752-64-92 lub e-mailem: m.lagodzinski@powiatleczynski.pl

Załącznik:
Formularz oferty

Łęczna dnia 08.08.2008r.

Pliki

Geoportal
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Dożynki Powiatu Łęczyńskiego i Gminy Spiczyn 2010
zobacz
Kameralne Pojezierze
zobacz

Copyright © 2018 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron krakówtworzenie stron kraków