Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

Facebookpowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji

ogłoszenie wyboru wykonawcy regulacji stanów prawnych nieruchomości ...

Numer sprawy: ZP.3431/13/2008 Łęczna, 2008-09-22 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. Dot.: sporządzenia operatów geodezyjno - prawnych do regulacji stanów prawnych nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa zgodnie z załącznikiem Nr 1 do SIWZ zawierającym wykaz zadań do regulacji stanu prawnego, podzielone na siedem zadań. CPV: 74274300-3, według podziału na pakiety (zadania):
1) Zadanie nr 1 Gmina Milejów
2) Zadanie nr 2 Gmina Spiczyn
3) Zadanie nr 3 Gmina Spiczyn
4) Zadanie nr 4 Miasto Łęczna
5) Zadanie nr 5 Miasto Łęczna
6) Zadanie nr 6 Miasto Łęczna
7) Zadanie nr 7 Gmina Cyców
Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tych zamówień kwotę 30 000,00 zł brutto. Numer sprawy: ZP.3431/13/08.
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejsze oferty na poszczególne zadania, złożone przez Wykonawców:
1) zadanie Nr 1 - Usługi Geodezyjno - Kartograficzne Piotr Walczak, ul. Ogrodowa 4, 21-010 Milejów;
2) zadanie Nr 2 - brak ofert, w tej części zamówienia;
3) zadanie Nr 3 - brak ofert, w tej części zamówienia;
4) zadanie Nr 4 - brak ofert, w tej części zamówienia;
5) zadanie Nr 5 - brak ofert, w tej części zamówienia;
6) zadanie Nr 6 - brak ofert, w tej części zamówienia;
7) zadanie Nr 7 - brak ofert, w tej części zamówienia;

Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta dla poszczególnego zadania spełnia wymagania Zamawiającego i jest najtańsza.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny W prowadzonym postępowaniu złożono następującą ofertę:
Nr oferty Nazwa (firma)
i adres wykonawcy punkty za zadanie Nr:
1 2 3 4 5 6 7
1 Usługi Geodezyjno- Kartograficzne Piotr Walczak, ul. Ogrodowa 4, 21-010 Milejów 100,00 - - - - - -
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2007 r.Dz. U. Nr 223 poz. 1655) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
____________________________________ Kierownik Zamawiającego
Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Międzyszkolny Powiatowy Przegląd Piosenki Turystycznej
zobacz
Kameralne Pojezierze
zobacz

Copyright © 2019 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron wwwtworzenie stron www