Życzenia Świąteczne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

GG200053

Skypepowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji

Wynik przetargu na dostawę art. biurowych. ZP.272.4.16.2012

Numer sprawy: ZP. 272.4.16.2012 Łęczna, 29.11.2012INFORMACJA O WYBORZE OFERT

dot.: zamówienia na dostawę art. biurowych (zadanie nr 1) i eksploatacyjnych do
drukarek i kserokopiarek (zadanie nr 2) do siedziby zamawiającego CPV: 210000000-3, od 30000000-0 do 302173340-8.

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia kwotę: 143 923,91 złotych brutto.

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę na realizację zamówienia publicznego w zakresie:
1) zadania nr 1: Biuro PLUS Lucyna i Adam Koptyra Sp. J. ul. Handlowa 4B, 37-450 Stalowa Wola;
2) zadania nr 2 : 3INK . s.c. Łukasz Aftyka, Ksenia Wolak, Piotr Czerwonka, ul. Zemborzycka 59, 20-445 Lublin
2. Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta jest ważna, nie podlega wykluczeniu ani odrzuceniu, spełnia wymagania określone w siwz przez Zamawiającego i jest najkorzystniejsza. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny.
3. W prowadzonym postępowaniu złożono 5 następujących ofert:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko wykonawcy: Liczba pkt w kryterium ceny Liczba pkt w kryterium terminu dostawy Suma punktów
Zadanie nr 1 Zadanie nr 2 Zadanie nr 1 Zadanie nr 2 Zadanie nr 1 Zadanie nr 2
1. Przedsiębiorstwo ANNEX Sp. z o.o. ul. Rynek 10, 23-235 Annopol 88,89 81,17 10,00 10,00 98,89 91,17
2 PRAXIS Łódź Pilecka i Petlak Sp. Jawna, 09-516 Łódź, ul. Wólczańska 66 - 64,23 - 10,00 - 74,23
3 Biuro PLUS Lucyna i Adam Koptyra Sp. J. ul. Handlowa 4B, 37-450 Stalowa Wola 90,00 - 10,00 - 100,00 -
4 3INK . s.c. Łukasz Aftyka, Ksenia Wolak, Piotr Czerwonka, ul. Zemborzycka 59, 20-445 Lublin - 90,00 - 10,00 - 100,00
5 Wesjan s.c. Wiesław Krawczyński, Romana Krawczyńska 21-010 Łęczna, Al. Jana Pawła II 89 82,78 - 10,00 - 92,78 -
4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje,
że w prowadzonym postępowaniu nie została wykluczona żadna oferta
5. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że
w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono ofert.
6. Zgodnie z zapisem art. 94 ust. 1 pkt.2 wybranych wykonawców zapraszamy do podpisania
umowy po upływie 5 dni od daty powiadomienia, tj. w terminie - 2012-12-10 na godz. 10:00 do
pokoju Nr 114 (I piętro), w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95 A.
7. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w
ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2010 r. Dz. U. Nr 213
poz. 759 z późn. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
Dziękujemy za udział w przedmiotowym postępowaniu.____________________________ Kierownik Zamawiającego

Pliki

Geoportal
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Dożynki Powiatu Łęczyńskiego 2017 w Milejowie
zobacz
Kameralne Pojezierze
zobacz

Copyright © 2018 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron wwwtworzenie stron www