Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

Facebookpowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji

wynik rozeznania cenowego na usługi ochrony mienia. ZP.272.1.16.2012

ZP.272.1.16.2012 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 589/2012
z dnia 05.10.2012r. Zarządu Powiatu w Łęcznej

Notatka służbowa

W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 14.000 euro

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Całodobowa ochrona nieruchomości oznaczonej na mapie ewidencyjnej w obrębie 1
– Miasto Łęczna numerem 1746 o powierzchni 0,6624 ha oraz budynku (wewnątrz i zewnątrz) Zespołu Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej usytuowanego przy ul. Litewskiej 16, 21-010 Łęczna, łącznie z wykonaniem drobnych prac gospodarczych. CPV: 85312310-5 – usługi dozoru.
Termin wykonania zamówienia zgodnie z uzyskaną ofertą od 01.01.2013 do 30.08.2013r.

2. Określenie szacunkowej wartości zamówienia brutto: 48 000,00 zł brutto

3. Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Zespołu Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej 21-010 Łęczna,
ul. Bogdanowicza 9, NIP: 713-238-63-59, Regon 430132421w danym roku budżetowym ( dział, rozdział):
Dział 801, Rozdz. 80130, § 4300
4. Wykaz zawierający wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:
1) zapytanie zamieszczono na stronie internetowej pt.: ww.powiatleczynski.pl
w zakładce „zamówienia publiczne” zapytania do 14 tys. euro.

5. Wykaz uzyskanych ofert, na kwotę brutto:
1) EWERTON SECURITY z siedzibą: Wytyczno 39, 22-234 Urszulin – cena za usługi miesięcznie: 5 747,54 zł brutto, wartość zamówienia za cały okres realizacji zamówienia: 45 980,32 złotych brutto;
2) PRYMAT PW Ryszard Krawczyk, 20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 5a/32– cena za usługi miesięcznie: 6150 zł brutto, wartość zamówienia za cały okres realizacji zamówienia: 49 200,00 złotych brutto;
3) Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PROTOS Sp. z o.o., ul. Rapackiego 19, 20-150 Lublin – cena za usługi miesięcznie: 6 519,00 zł brutto, wartość zamówienia za cały okres realizacji zamówienia: 45 980,32 złotych brutto;
4) Licencjonowana Agencja detektywistyczna, Ochrony Osób i Mienia LIDER mgr Bohdan Szpakowski, Al. Krakowskie Przedmieście 80, 05-90 Raszyn – cena za usługi miesięcznie: 5 719,07 zł brutto, wartość zamówienia za cały okres realizacji zamówienia: 45 720,57 złotych brutto;
5) KERIM Mirosław Hendel, 26-600 Radom ul. Dzielna 11– cena za usługi miesięcznie: 4 174,62 zł brutto, wartość zamówienia za cały okres realizacji zamówienia: 33 396,96 złotych brutto;
6) Firma Ochronno-Konwojowa Sp. z o.o., 20-815 Lublin, ul. Partyzantów 11– cena za usługi miesięcznie: 4745,00 zł brutto, wartość zamówienia za cały okres realizacji zamówienia: 46 690,80 złotych brutto;

6. Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą oraz cenę wskazaną w tej ofercie i uzasadnienie wyboru oferty:
KERIM Mirosław Hendel, 26-600 Radom ul. Dzielna 11– cena za usługi miesięcznie: 4 174,62 zł brutto, wartość zamówienia za cały okres realizacji zamówienia: 33 396,96 złotych brutto - oferta ważna, spełnia wymagania Zamawiającego i jest najkorzystniejsza..

10.12.2012r. Teresa Olszak ………………..
(data i podpis pracownika wydziału zamawiającego
odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania
o udzielenie zamówienia po uzyskaniu akceptacji
bezpośredniego przełożonego)
Zatwierdzam:
………………………………………………
Dyrektor ZS Łęczna

Pliki

Geoportal
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Dożynki Powiatu Łęczyńskiego 2017 w Milejowie
zobacz
Kameralne Pojezierze
zobacz

Copyright © 2018 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron wwwtworzenie stron www