Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

Facebookpowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji

Wynik rozeznania cenowego na paczki mikołajkowe dla dzieci pracowników PZAZ Łęczna

PZAZ.XI.272.1.1.2013 Łęczna, 26.11.2013r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dyrektor Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej informuje,
że w ramach rozpoznania cenowego na przygotowanie i dostawę paczek mikołajkowych dla dzieci pracowników Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej,
ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna złożono 2 oferty.
Oferta nr 1:
PHU ,, Geo – Inwest” Zakrzewska Agnieszka
21-010 Łęczna, ul. Szkolna 37
Cena oferty brutto wynosi: 6 311,54zł., cena oferty netto wynosi : 5 190,13zł.

Oferta nr 2 :
ARPOS Sp. j. B. Mazurek, Marek Ogórek
21-010 Łęczna, ul. Pasternik 8
Cena oferty brutto wynosi: 5 740,16zł., cena oferty netto wynosi: 4 735,12zł.

Wybrano najkorzystniejszą ofertę nr 2:
ARPOS Sp. j. B. Mazurek, M. Ogórek
21-010 Łęczna, ul. Pasternik 8

Uzasadnienie wyboru oferty:
Oferta wykonawcy nr 1 jest ważna, nie podlega odrzuceniu i w niniejszym postępowaniu jest ofertą najkorzystniejszą. Oferta otrzymała 100 punktów.

Dyrektor PZAZ
Małgorzata Paprota
Geoportal
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Dożynki Powiatu Łęczyńskiego 2017 w Milejowie
zobacz
Szpital Powiatowy w Łęcznej
zobacz

Copyright © 2018 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie strontworzenie stron