Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

Facebookpowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji

Pytania i odpowiedzi nr 2 do przetargu na wybór banku do kompleksowej obsługi bankowej budżetu Powiatu Łęczyńskiego ... ZP.272.4.2014

Łęczna, 29.04.2014r.

ZP.272.4.2.2014


Wszyscy uczestnicy


Pytania i odpowiedzi Nr 2

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór banku do kompleksowej obsługi bankowej budżetu Powiatu Łęczyńskiego wraz z jego jednostkami organizacyjnymi
(Nr sprawy: ZP.272.4.2.2014). Ogłoszenie opublikowano w dniu 16.04.2014r. pod numerem BZP : 832891 – 2014

W imieniu zamawiającego Powiat Łęczyński z siedzibą: Aleja Jana Pawła II 95a, 21-010 Łęczna, przekazuję pytania Nr 2 oraz odpowiedzi na zadane pytania, jakie wpłynęły do Zamawiającego w dniu 29 kwietnia 2014r, do postępowania w trybie przetargu nieograniczonym jw.:

Lp. Pytania Odpowiedzi
1. Prosimy o informację jakie będzie zabezpieczenie spłaty kredytu w rachunku bieżącym.
Weksel in blanco
2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 97 ustawy prawo bankowe
TAK


Zamawiający nie widzi potrzeby na obecnym etapie postępowania przesunięcia terminu składania ofert na termin późniejszy.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ
i będą wiążące przy składaniu ofert.

Geoportal
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Dożynki Powiatu Łęczyńskiego i Gminy Spiczyn 2010
zobacz
Szpital Powiatowy w Łęcznej
zobacz

Copyright © 2018 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron warszawatworzenie stron warszawa