Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

Facebookpowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji

Wynik rozeznania cenowego na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad wykonaniem robót budowlanych pn.: _ Poprawa parametrów technicznych urządzeń melioracji ...

Łęczna, dn. 15.10.2014r.

Znak sprawy: ZO.PROW.272.1.02.2014

Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Starosta Łęczyński informuje, że w wyniku przeprowadzonego wyboru Wykonawcy w trybie zapytania ofertowego, w wyniku zaproszenia do składania ofert z dnia 07.10.2014r., znak sprawy: ZO.PROW.272.1.02.2014 na usługę - pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad wykonaniem robót budowlanych pn.: _ Poprawa parametrów technicznych urządzeń melioracji wodnych szczegółowych – na obiekcie scaleniowym: Ostrówek Podyski, Szczupak gmina Cyców powiat Łęczyński_ jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez:

Jacek Gilewicz
Nadzory Budowlane Aut-Serwis Jacek Gilewicz
Al. Kraśnickie 135, 20-718 Lublin

Oferta spełnia wymagania jakie Zamawiający wskazał w treści zapytania ofertowego oraz posiada najkorzystniejszą cenę.
Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn.zm.) nie stosuje się przepisów ustawy.

Dziękujemy za udział w postępowaniu.


STAROSTA ŁĘCZYŃSKI
Adam Niwiński
- podpis nieczytelny-


Otrzymują: a/a

Projekt dofinansowany w ramach działania 125 „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

Geoportal
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Dożynki Powiatu Łęczyńskiego 2017 w Milejowie
zobacz
Kameralne Pojezierze
zobacz

Copyright © 2018 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie strontworzenie stron