Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

Facebookpowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji

Wynik przetargu na dostawę energii elektrycznej dla ZS Łęczna. ZP.272.4.10.2014

2014-10-20 12:49:14Numer sprawy: ZP.272.4.10.2014 Łęczna, 2014.10.20

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: zamówienia na dostawę energii elektrycznej do obiektu Zespołu Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej.

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zamówienia kwotę 85 803,56 złotych brutto

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę Nr 5 na realizację zamówienia publicznego : Barton Energia Sp. z o.o. Al. Al. Krakowska 48, 05-090 Janki
2. Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta jest ważna, nie podlega wykluczeniu ani odrzuceniu, spełnia wymagania określone w siwz przez Zamawiającego i jest najkorzystniejsza. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny.
3. W prowadzonym postępowaniu złożono 5 następujących ofert:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy Łączna punktacja
1. Elektrociepłownia Andrychów Sp. z o.o.
Ul. Krakowska 83, 34-120 Andrychów 94,71
2. PKP Energetyka S.A. Pion Sprzedaży
Ul. Paderewskiego 43/45, 25-502 Kielce 97,88
3. Green S.A. Centrum Obsługi Klientów
Ul. Antiniego Słonimskiego 6, 50-304 Wrocław 98,30
4. PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Lublinie, ul. Tomasza Zana 32A , 20-601 Lublin 96,45
5. Barton Energia Sp. z o.o.
Al. Krakowska 48, 05-090 Janki 100,00


4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została wykluczona żadna oferta
5. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono ofert.
6. Zgodnie z zapisem art. 94 ust. 1 pkt.1, wybranego Wykonawcę zapraszamy do podpisania umowy zgodnej z załącznikiem nr 2 do siwz w dniu 2014.10.29 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej Al. Jana Pawła II 95A, pokój nr 218 – II piętro.
7. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2013 r. Dz. U. poz. 907
z późn. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Dziękujemy za udział w przedmiotowym postępowaniu.Kierownik Zamawiającego

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Dożynki Powiatu Łęczyńskiego i Gminy Spiczyn 2010
zobacz
Kameralne Pojezierze
zobacz

Copyright © 2019 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron krakówtworzenie stron kraków