Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

Facebookpowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji

Wynik rozeznania cenowego na dostawę dwudaniowych obiadów do POW Kijany

Załącznik Nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 30 tys. euro
ZP.272.1.18.2014

NOTATKA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

1 Opis przedmiotu zamówienia:
Sporządzenia oraz dostawa dwudaniowych posiłków/obiadów dla podopiecznych Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Kijanach, zgodnie z zał. nr 1 (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia).
2.Wartość zamówienia oszacowano w dniu 12.11.2014r. na kwotę 37 200,00 zł netto co stanowi równowartość 8 804,95 euro (1euro = 4,2249 zł) na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013r. Dz. U. z 2013r. poz. 1692. Wartość brutto zamówienia 40 176,00 zł
3. W dniu 18.11.2014r. zwrócono się do wykonawców z zapytaniem ofertowym: Zamieszczając zapytanie wraz z załącznikami na stronie internetowej pod adresem: www.powiatleczynski.pl w zakładce zamówienia publiczne o wartości do 30 tys. euro
Zapytanie skierowano faksem, mailem, telefonicznie (właściwe podkreślić).

4. Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia (cena oraz inne istotne elementy ofert):
1. Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej z siedzibą w 21-010 Łęczna, ul. Krasnystawska 52 – oferta na cenę brutto 7,00zł/ za obiad dwudaniowy dla 1 osoby.

5. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:
Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej z siedzibą w 21-010 Łęczna, ul. Krasnystawska 52 za cenę 7,00 zł za jeden obiad dwudaniowy.

6. Uzasadnienie wyboru:
Oferta spełnia wymagania zamawiającego, jest korzystna pod względem finansowym i kompletna w oparciu o aktualne przepisy prawa.

6. Postępowanie prowadził: Główny Specjalista ds. zamówień publicznych i remontów Teresa Olszak

Pliki

Geoportal
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Dożynki Powiatu Łęczyńskiego i Gminy Spiczyn 2010
zobacz
Kameralne Pojezierze
zobacz

Copyright © 2018 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron internetowychtworzenie stron internetowych