Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

Facebookpowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji
Strona Główna » Oświata » Młodzieżowy Ośrodek ...

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem funkcjonuje od 1974 roku. Jest placówką zabezpieczającą potrzeby w zakresie resocjalizacji dziewcząt z terenu całej Polski. Bazę naszego Ośrodka stanowi: internat, szkoła do której uczęszczają wychowanki Ośrodka i uczennice ze środowiska, tereny rekreacyjne, boisko sportowe, place do zabaw i gier, sad i ogródki działkowe. Dodatkową atrakcją jest znajdujące się w pobliżu jezioro.

Szkoła dysponuje klasami, pracowniami przedmiotowymi, kompleksowo wyposażonymi, w tym pracownią komputerowo - internetową, skomputeryzowaną biblioteką wraz z czytelnią.
Klasy oraz pracownie są przystosowane do kształcenia specjalnego. Uczennice ZSZ o profilu kucharz mają możliwość odbywania praktyk na terenie Ośrodka. Placówka zapewnia wychowankom podstawowe potrzeby, które nie zawsze były zaspokojone w domu: warunki higieniczno - sanitarne, wyżywienie, warunki do nauki i odpoczynku. Bywa, że fakt wyrwania dziecka z rodziny pozytywnie zmienia postawę rodziców. Uświadamia im w sposób niezbity ich niewydolność opiekuńczo - wychowawczą i skłania do szukania pomocy.

Dziewczęta zdobywają wiedzę w szkołach:
1. Gimnazjum
2. Zasadniczej Szkole Zawodowej w zawodzie
- kucharz

W ramach zajęć wychowawczych w internacie prowadzone są następujące zajęcia specjalistyczne:
- resocjalizacyjne
- socjoterapeutyczne
- profilaktyczne "Spójrz inaczej", "Spójrz inaczej na agresję", „Odczuwaj, Ufaj, Mów”, „Trening Zastępowania Agresji”
- terapeutyczne w zakresie terapii uzależnień,
- program usamodzielniający „Żyć Inaczej”
- wyrównawcze z poszczególnych zajęć edukacyjnych.

Zajęcia rozwijające zainteresowania:
- czytelnicze, filmowe, hafciarskie, plastyczne, kulinarne, taneczne, teatralne, sportowe, komputerowe.

Umożliwiamy uczestnictwo w praktykach religijnych, w wycieczkach rowerowych po najbliższej okolicy.
Współpracujemy z Centrum Duszpasterstwa Młodzieży w Lublinie.
Zapewniamy opiekę lekarską lekarza rodzinnego.


Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem
Podgłębokie 1A
21-070 Cyców

tel./fax 82 567-70-74
e-mail: mowsekret@wp.pl
http://www.podglebokie-mow.pl
Geoportal
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Międzyszkolny Powiatowy Przegląd Piosenki Turystycznej
zobacz
Szpital Powiatowy w Łęcznej
zobacz

Copyright © 2018 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

serwisy internetoweserwisy internetowe