Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

Facebookpowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji

wynik postepowania na badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęcznej za rok obrotowy 2015 ZP.P.SP.O.272.1.17.2015


Załącznik Nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 30 tys. euro
ZP.P.SP..O.272.1.17.2015


NOTATKA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

1 Opis przedmiotu zamówienia:
Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęcznej za rok obrotowy 2015, obejmujący okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015r. CPV: 79210000-9- usługi księgowe i audytorskie.
2.Wartość zamówienia oszacowano w dniu 05.11.2015 r. na kwotę 5000,00 zł netto co stanowi równowartość 1183,46 euro (1euro = 4,2249 zł) t.j 6 150,00 brutto, na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013r. poz. 1692 w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych.
Termin składania ofert: 2015.11.23 do godz. 10:00
Ponadto zamieszczono zapytanie na stronie internetowej pod adresem: www.powiatleczynski.pl w zakładce zamówienia publiczne, w zakładce zamówienia do
30 tys. euro. Zapytanie skierowano faksem, mailem, telefonicznie (właściwe podkreślić).

3. Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia (cena oraz inne istotne elementy ofert):

1. Bona FIDE Luiza Berg, Audyt, Doradztwo, ul. Opolska 123A/2, 52-013 Wrocław, ul.Stefana Czarnieckiego 28/11, 59-220 Legnica tel.: 501-106-163, e-mail: luiza.berg@bonafide.biz.pl , oferta na kwotę 9 900,00 zł netto plus 23 % VAT,
tj. 12 177,00 zł. brutto
2. LEXUS AUDIT Sp. z o.o., ul. Powstańców 25A, 31-422 Kraków, tel/fax.:12 638 88 63, e-mail: sekretariat@lexus-audit.pl; oferta na kwotę 8 500,00 zł netto plus 23 % VAT, tj. 10 455,00 zł. brutto
3. Biuro Rachunkowe „TAKS” Sp. z o.o. ,ul. PCK 12, 37-450 Stalowa Wola, tel/fax.: 15 843 94 44, 15 844 25 82, e-mail: biuro@brtaks.pl; ; oferta na kwotę 5 000,00 zł netto plus 23 % VAT, tj. 6 150,00 zł. brutto
4. KPW Audytor Sp. z o.o., ul. Tymienieckiego 25c/410, 90-350 Łódź, tel.: 42 611 07 21, fax.: 42 611 10 57, e-mail: biuro@kpw.pl ; oferta na kwotę 5 800,00 zł netto plus 23 % VAT, tj. 7 134,00 zł. brutto
5. Biuro Biegłych Rewidentów „EKO-BILANS” Sp. z o.o., ul. POW 29/3, 90-248 Łódź, tel/fax.: 42 631 95 36/ 42 631 98 66, e-mail: Office@eko-bilans.com.pl; oferta na kwotę 6 500,00 zł netto plus 23 % VAT, tj. 7 995,00 zł. brutto
6. POL-TAX Sp. z o.o., ul. Bora Komorowskiego 56clok 91, 03-982 Warszawa, tel/fax.: 22 616 55 11, 22 616 60 95, e-mail: biuro@pol-tax.pl. , oferta na kwotę 4 800,00 zł netto plus 23 % VAT, tj. 5 904,00 zł. brutto;
7. Audyt FS Sp. z o.o., 91-079 Łódź, ul. Kasprzaka 40/46 lok. 40 tel. 602 447 226,
e-mail: biuro@audytfs.pl , oferta na kwotę 4 000,00 zł netto plus 23 % VAT,
tj. 4 920,00 zł. brutto, (ofertę złożono elektronicznie o godzinie 10:03);

Termin wykonania usług w w/w ofertach był jednakowy: do 16.03.2016r.

5. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:
POL-TAX Sp. z o.o., ul. Bora Komorowskiego 56clok 91, 03-982 Warszawa, tel/fax.: 22 616 55 11, 22 616 60 95, e-mail: biuro@pol-tax.pl. , oferta na kwotę 4 800,00 zł netto plus 23 % VAT, tj. 5 904,00 zł. brutto
6. Uzasadnienie wyboru:
Oferta spełnia wymagania określone przez zamawiającego oraz przepisy w zakresie
wykonania przedmiotowego zadania i jest najkorzystniejsza pod względem finansowym.
7. Zamawiający odrzucił ofertę nr 7, z powodu jej wpływu po wyznaczonej godzinie wpływu ofert, tj o godzinie 10:03.
8. Postępowanie prowadził: Teresa Olszak.ZATWIERDZAM .......................................................................
Przewodniczący Zarządu


Pliki

Geoportal
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Dożynki Powiatu Łęczyńskiego i Gminy Spiczyn 2010
zobacz
Studia Łęczyńskie Tom 2-3
zobacz

Copyright © 2018 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron krakówprojektowanie stron kraków