Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

Facebookpowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji

Wynik przetargu na sukcesywna dostawa fabrycznie nowych art. biurowych (zadanie Nr 1), eksploatacyjnych... ZP.SP.O.272.4.10.2015

2015-12-22 10:30:27
Numer sprawy: ZP.SP.O.272.4.10.2015 Łęczna, 2015-12-22


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. zamówienia: sukcesywna dostawa fabrycznie nowych art. biurowych (zadanie Nr 1), eksploatacyjnych do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, faksów i kserokopiarek (zadanie Nr 2) wraz z odbiorem zużytych tonerów i tuszy do siedzib Zamawiającego.

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zamówienia kwotę: 147 808,82 złotych brutto, w tym na zadanie nr 1 kwotę 78 968,20 zł brutto, na zadanie nr 2 kwotę 68 840,62 zł brutto. Zamawiający na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 22.12.2015r. zwiększył kwotę przeznaczoną na realizację przedmiotu zamówienia do wysokości kwot najkorzystniejszych ofert.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje,
że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:
Zadanie nr 1: WESJAN Sp. z o.o., 21-010 Łęczna, Al. Jana Pawła II 89, za cenę 68 324,03 złotych brutto;
Zadanie nr 2: 3INK . s.c. Łukasz Aftyka, Ksenia Wolak, Piotr Czerwonka, ul. Zemborzycka 59, 20-445 Lublin, za cenę 104 689,61 zł brutto.

1. 2. Uzasadnienie wyboru: są najkorzystniejsze cenowo, kompletne, w związku z powyższym oferty są ważne, nie podlegają wykluczeniu ani odrzuceniu, spełniają kryteria oceny ofert.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny. 3. W prowadzonym postępowaniu złożono 2 następujące oferty:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy Ocena punktowa ofert Termin dostawy Suma punktów
Zad. Nr 1 Zad. Nr 2
1. WESJAN Sp. z o.o. Aleja Jana Pawła II 89, 21-010 Łęczna 90,00 - 10,00 100,00
2. 3INK s.c. Łukasz Aftyka, Ksenia Wolak, Piotr Czerwonka ul. Zemborzycka 59, 20-445 Lublin - 90,00 10,00 100,00
4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały wykluczone oferty.

5. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone oferty.

6. Zgodnie z zapisem art. 94 ust. 1 pkt. 2 wybranych wykonawców w zakresie zadania nr 1 i nr 2 zapraszamy do podpisania umowy na dostawy jw. w terminie - 2015-12-29 na godz. 10:00 do pokoju nr 218 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej.

7. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2013 r. Dz. U. poz. 907 z późn. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
Dziękujemy za udział w przedmiotowym postępowaniu.


.……………….. ……………………….
Członek Zarządu Przewodniczący Zarządu

Pliki

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Dożynki Powiatu Łęczyńskiego i Gminy Spiczyn 2010
zobacz
Szpital Powiatowy w Łęcznej
zobacz

Copyright © 2019 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron internetowychtworzenie stron internetowych