Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

Facebookpowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji
Strona Główna » Organizacje pozarzadowe » Spotkanie informacyjne ...

Spotkanie informacyjne nt. konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w 2016 r.

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na spotkanie informacyjne z wypełniania ofert w konkursach ogłaszanych przez Powiat Łęczyński.

Spotkanie informacyjne odbędzie się 18 lutego 2016 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej w budynku Centrum Zarządzania Siecią, Al. Jana Pawła II 95 B.

Zakres tematyczny spotkania obejmuje m. in.:
1. Informacje nt. ogłoszonego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w 2016 roku.
2. Procedury przyznawania dotacji przez Powiat Łęczyński.
3. Prawidłowe wypełnienie formularza oferty na realizację zadania publicznego.
Geoportal
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Międzyszkolny Powiatowy Przegląd Piosenki Turystycznej
zobacz
Kameralne Pojezierze
zobacz

Copyright © 2018 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron internetowychprojektowanie stron internetowych