Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

Facebookpowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji

odpowiedz na pytanie do audytu wewnetrznego IPR.272.1.12.2016

Łęczna, 01.03.2016r. IPR.272.1.12.2016


Wszyscy uczestnicy postępowania


ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 1.

Dotyczy: AUDYT WEWNĘTRZNY W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI
W STAROSTWIE POWIATOWYM W ŁĘCZNEJ

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu w oparciu o art. 4 pkt. 8 PZP- postępowanie poniżej 30 tyś euro wpłynęło następujące pytanie w zakresie warunków udziału w postępowaniu:
1. Czy Zamawiający dopuszcza do udziału w postępowaniu Wykonawcę, który zamiast posiadania certyfikatu PN-ISO/IEC 27001:2014 lub równoważnego dokumentu potwierdzającego fakt, że firma zarządza bezpieczeństwem informacji, przedstawi oświadczenie, że firma zarządza bezpieczeństwem informacji jak również posiada wdrożoną politykę bezpieczeństwa informacji oraz instrukcję zarządzania systemem informatycznym.
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza do postępowania Wykonawcy, który przedstawi tylko oświadczenie, że firma zarządza bezpieczeństwem informacji, posiada wdrożoną politykę bezpieczeństwa informacji oraz wewnętrzną instrukcję zarządzania systemem informatycznym, gdyż nie jest to równoważny dokument.

Pliki

Geoportal
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Dożynki Powiatu Łęczyńskiego i Gminy Spiczyn 2010
zobacz
Szpital Powiatowy w Łęcznej
zobacz

Copyright © 2018 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

agencja interaktywnaagencja interaktywna