Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

Facebookpowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji

Wybór wykonawcy dotyczący ceny wykonania usługi szkolenia dla 10 osób kadry kierowniczej Starostwa Powiatowego w Łęcznej z zakresu BHP

IPR.272.1.18.2016 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 21/2015
z dnia 12 marca 2015 r.
Starosty Łęczyńskiego

Notatka służbowa
W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro
1. Opis przedmiotu zamówienia:
dotyczy ceny wykonania usługi szkolenia dla 10 osób kadry kierowniczej Starostwa Powiatowego w Łęcznej z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Obsługę w przedmiotowym zakresie należy oprzeć na postanowieniach:
Kodeksu pracy – Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. (Dz. U .t.j. z 2014 r. poz. 1502
z późn. zm.);
kod CPV: 80500000-9, dotyczy: dostaw/usług/robót budowlanych*
2. Określenie szacunkowej wartości zamówienia brutto: 1230,00 zł
3. Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łęcznej w danym roku budżetowym ( dział, rozdział):
Dział 750, Rozdział 75020, § 4700
4. Zapytanie ofertowe umieszczone na stronie internetowej www.powiatleczynski.pl , zakładka zamówienia do 30 tyś. euro.
5. Wykaz uzyskanych ofert, na kwotę brutto
1) Paweł Pogorzelski Promyk Consulto, siedziba 16-075 Zawady, ul. Akacjowa 24, tel./fax. 888050176, e-mail: pawelzawady@wp.pl, cena oferty brutto: 800,00 zł
2) Ośrodek Kształcenia ACADEMY, organ prowadzący: UNIFUND Sp. z o.o. siedziba 35-303 Rzeszów, ul. Aleja Niepodległości 72, tel:17 200 02 22, fax: 17 785 21 05, e-mail: zamowienia@unifund.pl, cena oferty brutto:1750,00 zł
3) Mentor Ośrodek Szkolenia Kadr, organ prowadzący CE LINGUA Sp. z o.o., siedziba 35-303 Rzeszów, ul. Aleja Niepodległości 72, tel/fax: 17 779 86 79 / 17 852 48 23, e-mail: zamowienia@cel.com.pl, cena oferty brutto: 1900,00 zł
4) FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA „PLUS” PASEK NORBERT, siedziba 37-450 Stalowa Wola, ul. Chodkiewicza 27, tel./fax.: 885692111, 885950949,
e-mail: bhppasek@wp.pl, cena oferty brutto: 560,00 zł
5) SZKOLPOL SPÓLKA CYWILNA, Mirosław Adamczyk, Sylwester Lis, siedziba 20-481 Lublin ul. Olszewskiego 5, tel./fax.: 81 566 13 24, e-mail: biuro@szkolpol.pl, cena oferty brutto: 1400,00 zł
6) SEKA S.A., ul. Paca 37, siedziba 04-386 Warszawa, tel. 81 464 16 36, e-mail: lublin@seka.pl, cena oferty brutto: 790,00 zł
7) Ośrodek Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR, 20-013 Lublin, ul. Narutowicza 62, tel/fax.: 81 442 08 09, e-mail: szkolenia.lublin@kursor.pl, cena oferty brutto: 800,00 zł
6. Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, cenę złotych netto i brutto zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty: FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA „PLUS” PASEK NORBERT, siedziba 37-450 Stalowa Wola, ul. Chodkiewicza 27, tel./fax.: 885692111, 885950949,
e-mail: bhppasek@wp.pl, cena oferty brutto: 560,00 zł
Oferta spełnia wymagania Zamawiającego, jest kompletna i najkorzystniejsza pod względem ceny.
30.03.2016r.………………………………………...
(data i podpis pracownika wydziału zamawiającego
odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania
o udzielenie zamówienia po uzyskaniu akceptacji
bezpośredniego przełożonego)
Zatwierdzam
………………………………………………………
Starosta Łęczyński

Pliki

Geoportal
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Dożynki Powiatu Łęczyńskiego 2017 w Milejowie
zobacz
Kameralne Pojezierze
zobacz

Copyright © 2018 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron warszawaprojektowanie stron warszawa