Życzenia Świąteczne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

GG200053

Skypepowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji

Wybór na jednorazowy przewóz 55 osób (pracowników Starostwa Powiatowego w Łęcznej) na trasie Łęczna (budynek Starostwa przy Al. Jana Pawła II 95A) – Kraków Rynek Główny- Tauron Arena Kraków i droga powrotna : Kraków- Łęczna.

.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 75/2016
z dnia 19 września 2016 r. Starosty Łęczyńskiego

Notatka służbowa
W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Jednorazowy przewóz 55 osób (pracowników Starostwa Powiatowego w Łęcznej) na trasie Łęczna (budynek Starostwa przy Al. Jana Pawła II 95A) – Kraków Rynek Główny- Tauron Arena Kraków i droga powrotna : Kraków- Łęczna.
kod CPV: 60112000-6, dotyczy: dostaw/usług/robót budowlanych*
2. Zastosowano procedurę zamówienia: § 4 ust. 1 Zarządzenia.
3. Określenie szacunkowej wartości zamówienia brutto:
2 460,00 zł
4. Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łęcznej w danym roku budżetowym ( dział, rozdział):
Dział 750 Rozdz. 75020 § 4440
Wykaz zawierający wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe w formie: zamieścił na stronie: www.powiatleczynski.pl w zakładce zamówienia publiczne, w zakładce zamówienia do 30 tys. euro. oraz telefonicznie powiadomił o zamieszczonym ogłoszeniu.
5. Wykaz uzyskanych ofert, na kwotę brutto:
1) Biuro Usług Turystycznych i Edukacyjnych „LIDER- TOUR” Wiesław Kałabun
20-601 Lublin, ul. Zana 43; kwota brutto 2 500,00 zł;
2) PKS w Chełmie Sp. z o. o. 22-100 Chełm, ul. Hutnicza 3; kwota brutto: 2.197,00 zł;
3) Bliżej Europy s.c. Maciej Nowicki, Anna Frank 21-400 Łuków, ul. Wołodyjowskiego 737; kwota brutto 4 000,00 zł;
4) CAR PLUS Marek Bryła Zofiówka 75 21-010 Łęczna; kwota brutto 2 600,00 zł;
5) BUS SERWIS inż. Jarosław Decyk Zofiówka 75 21-010 Łęczna; kwota brutto 2 400,00 zł.
6. Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny lub przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, cenę złotych netto i brutto zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty:
Za najkorzystniejszą została uznana oferta PKS w Chełmie Sp. z o. o. 22-100 Chełm, ul. Hutnicza 3 za kwotę brutto: 2 197,00 w tym kwota netto 2 034,26 zł podatek VAT 162,74 zł, wg stawki 8 %.

……………………………………………...
(data i podpis pracownika wydziału zamawiającego
odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania
o udzielenie zamówienia po uzyskaniu akceptacji
bezpośredniego przełożonego)Zatwierdzam

………………………………………………………
Starosta Łęczyński
* - niepotrzebne skreślić

Pliki

Geoportal
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Międzyszkolny Powiatowy Przegląd Piosenki Turystycznej
zobacz
Szpital Powiatowy w Łęcznej
zobacz

Copyright © 2018 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron warszawaprojektowanie stron warszawa