Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

Facebookpowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji

Wybór oferty na dostawy tekstyliów domowych (kompletów ręczników) dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej.

.

Notatka z wyboru oferty w postępowaniu: przedstawienie ceny zakupu
i dostawy tekstyliów domowych (kompletów ręczników) dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2014
z dnia 16 kwietnia 2014 r.
Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej

Notatka służbowa
W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro

1.Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa tekstyliów domowych (kompletów ręczników) dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) kod CPV: 39514100-9 dotyczy: dostaw/usług/robót budowlanych*

2.Określenie szacunkowej wartości zamówienia brutto:
Wartość zamówienia oszacowano na kwotę 8 100,00zł netto co stanowi równowartość 1 940,17 euro(1 euro = 4. 1749 ) na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych. Szacunkowa wartość brutto zamówienia 9 963,00zł.

3.Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej w danym roku budżetowym ( dział, rozdział):Dział: 852, Rozdział: 85295 §4210, środki Funduszu Świadczeń Socjalnych i Funduszu Aktywności.

4.Wykaz zawierający wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:
1)ALA Dariusz Całka, ul. Długa 20, 10-417 Olsztyn, ala.bhp@gmail.com
2)FURORA, Firma Produkcyjno – Handlowa, ul. Leonarda 18, lublin, biuro@furora.net,
3)HALMARK ,ul. Probostwo 4, Lublin, halm ark-biuro@mdivision.net
4)MADOZA, ul. Stefana Drzewieckiego 25/4, 54-129 Wrocław, biuro@madoza.pl
5)ORTIKON Spółka Jawna, Kozubszczyzna 52a, 21-030 Motycz, biuro@ortikon.pl

5. Wykaz uzyskanych ofert, na kwotę brutto:
1)ORTIKON Spółka Jawna, ul. Tymiankowa 1/77, 20-542 Lublin, oferta na kwotę brutto 6 725,03 zł., ofercie przyznano 100 punktów
2)ANWO J. i A. Dawid Spółka Jawna, ul. Bursaki 18A, 20-150 Lublin, oferta na kwotę brutto 8 920,87zł., ofercie przyznano 75,38 punktów
3)Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowo - Produkcyjne ALA Dariusz Całka,
ul. Lubelska 30, 10-407 Olsztyn, oferta na kwotę brutto 9 913,19zł.,
ofercie przyznano 67,83 punktów

6.Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny lub przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, cenę złotych netto i brutto zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty:

Ortikon, Spółka Jawna, ul. Tymiankowa 1/77, 20-542 Lublin,
cena oferty netto: 5 467,50zł., cena oferty brutto: 6 725,03zł.
Oferta spełnia wymagania Zamawiającego, jest korzystna pod względem finansowym i kompletna w oparciu o aktualne przepisy prawa.

Pliki

Geoportal
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Dożynki Powiatu Łęczyńskiego i Gminy Spiczyn 2010
zobacz
Szpital Powiatowy w Łęcznej
zobacz

Copyright © 2018 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron wwwprojektowanie stron www