Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

Facebookpowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI OCENY I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ O PONOWNEJ OCENIE OFERT W ZADANIU NR 3- MIĘA, WĘDLINY.

2017-01-03 13:38:07

.

IPR.272.4.13.2016 Łęczna, dnia 03.01.2017r.


ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI OCENY I WYBORU
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ O PONOWNEJ OCENIE OFERT
W ZADANIU NR 3- MIĘA, WĘDLINY.

Dotyczy zamówienia na sukcesywne dostawy do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej artykułów spożywczych, według podziału na 8 zadań.
Zadanie nr 3 - mięsa wędliny

Zamawiający na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) informuje, że unieważnia przeprowadzoną czynność wyboru najkorzystniejszej oferty oraz powtarza czynność badania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostawy do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej artykułów spożywczych, według podziału na 8 zadań: w zakresie zadania nr 3 - mięsa wędliny.
W dniu 28.12.2016r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy: Kabanos Sp. Jawna Robert Kmiecicki, Zdzisław Czuba, 26-004 Bieliny, Czaplów , ul. Pod Borem 8 Filia: 20-234 Lublin, ul. Mełgiewska 20A, w przedmiotowym postępowaniu w zakresie zadania 3- mięsa, wędliny. Zamawiający jednakże dopatrzył się w dokonanej przez siebie, niezgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych czynności, polegającej na wybraniu najkorzystniejszej oferty, która w swojej treści zawierała omyłkę rachunkową, którą Zamawiający winien poprawić, która jednak nie wpłynie na ostateczny wynik postępowania.

W związku z powyższym Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w zadaniu nr 3 dokonaną w dniu 28.12.2016r. i powtórzeniu dokonanych przez siebie czynności uznając, iż podjęte uprzednio czynności są obarczone wadą.
Pliki

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Międzyszkolny Powiatowy Przegląd Piosenki Turystycznej
zobacz
Studia Łęczyńskie Tom 2-3
zobacz

Copyright © 2019 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

serwisy internetoweserwisy internetowe