Życzenia Bożonarodzeniowe

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

GG200053

Skypepowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji
Strona Główna » Oświata » Oferta powiatowych ... » Zespół Szkół w ...

Zespół Szkół w Ludwinie

Data 1 września 1966 r. dała początek kształcenia kadry rolniczej w gminie Ludwin pod szyldem Szkoły Przysposobienia Rolniczego, która w 6 lat później została przekształcona w Zasadniczą Szkołę Rolniczą.
Po reformie oświatowej szkoła podlega Staroście Łęczyńskiemu. Zmianie uległy też typy kształcenia. Powstało 4-letnie Technikum (zawód: technik agrobiznesu) oraz 2-letnia Zasadnicza Szkoła Zasadnicza w zawodzie: kucharz małej gastronomii.

Z dniem 28 stycznia 2003 roku zmianie uległa nazwa szkoły na Zespół Szkół w Ludwinie. W roku szkolnym 2005/2006 odpowiadając na zapotrzebowanie rynku pracy otworzyliśmy nowy typ szkoły - Technikum (zawód: technik górnictwa podziemnego). Zajęcia lekcyjne odbywały się w naszym oddziale zamiejscowym w Łęcznej, na ul. Bogdanowicza 9. Od 1 stycznia 2009r. Technikum zostało przekształcone w samodzielną szkołę tj. Zespół Szkół Górniczych. Zajęcia odbywają się w formie stacjonarnej - Technikum oraz wieczorowej - Szkoła Policealna dla Dorosłych.


SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY
1. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
 Klasa kosmetyczna
 Klasa grafiki komputerowej
 Klasa służb ratowniczych
W Liceum Ogólnokształcącym oprócz przedmiotów ogólnokształcących mamy zajęcia specjalistyczne dla danego typu klasy. Po szkole można kontynuować naukę na studiach (wymagana matura), Szkole Policealnej dla Dorosłych (wymagane wykształcenie średnie) lub kwalifikacyjnych kursach zawodowych (wymagane ukończenie 18-tego roku życia).

2. ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
 Kucharz
 Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej - oferta dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim

3. TECHNIKUM
 Fototechnik
 Logistyk
Fototechnik wykonuje zdjęcia do legitymacji, portretowe, reklamowe, reportażowe-prasowe, dokumentacyjne, fotokopie pism i dokumentów oraz zajmuje się obróbką zdjęć. Dokonuje zapisu oraz przetwarzania i wizualizacji informacji obrazowej w laboratoriach fotograficznych, wykonuje projekty multimedialne.

Technik logistyk jest jednym z najnowocześniejszych i dobrze płatnych zawodów na rynku krajowym i zagranicznym. Zajmuje się transportem lotniczym, drogowym, kolejowym, magazynowaniem, spedycją i przepływem towarów. Głównymi partnerami dla logistyków są: wojsko, policja, przemysł, budownictwo, handel, transport, telekomunikacja.
Logistyka to nowoczesny kierunek – stale wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny, którzy podnoszą konkurencyjność i efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw. Zadaniem logistyka jest działanie na rzecz firmy i konfigurowanie tak wszystkich zasobów (ludzi, magazynów, materiałów) i narzędzi (np.: oprogramowania komputerowego, transportu), by osiągnąć jak najlepszy efekt finansowy w zakresie działań związanych z produktem.

SZKOŁY DLA DOROSŁYCH
1. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH
Absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej przyjmujemy na semestr III.
2. SZKOŁY POLICEALNE ZAOCZNE – wymagane wykształcenie średnie
 Technik administracji – możliwość wyboru dodatkowych zajęć: sekretarka medyczna/rejestratorka medyczna
 Technik usług kosmetycznych
 Technik sterylizacji medycznej
 Opiekun medyczny
3. SZKOŁY POLICEALNE WIECZOROWE – wymagane wykształcenie średnie
 Terapeuta zajęciowy
 Opiekunka środowiskowa
 Technik masażysta
 Technik ochrony fizycznej osób i mienia
4. KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE – wymagane ukończenie 18-tego roku życia
 Fototechnik
 Rolnik
 Rachunkowość
 Logistyk
 Kucharz
 Agrobiznes
 Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej – oferta dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim


Zespół Szkół w Ludwinie
Ludwin 30A
21-075 Ludwin

tel. 81/ 757 00 43
e-mail: zsludwin@zsludwin.pl
http://www.zsludwin.pl/
Geoportal
Serwis turystyczny
Swiss Contribution
Międzyszkolny Powiatowy Przegląd Piosenki Turystycznej
zobacz
Kameralne Pojezierze
zobacz

Copyright © 2017 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron krakówtworzenie stron kraków