Życzenia Świąteczne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

GG200053

Skypepowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji
Strona Główna » Oświata » Oferta powiatowych ... » Zespół Szkół w ...

Zespół Szkół w Ludwinie

Zespół Szkół w Ludwinie
Ludwin 30A
21-075 Ludwin

tel. 81/ 757 00 43
e-mail: zsludwin@zsludwin.pl
http://www.zsludwin.pl/

TO NAS WYRÓŻNIA
Zespół Szkół w Ludwinie jest jedyną placówką w Powiecie łęczyńskim kształcącą w zawodach medycznych. Z powodzeniem, o czym świadczą wysokie wyniki egzaminów z kwalifikacji, kształcimy osoby dorosłe. Naszym atutem jest doskonała atmosfera, która sprzyja procesowi uczenia się. Nasi słuchacze są jednocześnie gospodarzami szkoły, to oni są organizatorami m. in. koncertów charytatywnych, pikników rodzinnych, wigilii integracyjnej, zbiórek krwi i rejestracji dawców szpiku kostnego i komórek macierzystych, akcji „Góra grosza”, „Za jeden uśmiech”, „Szlachetna paczka”.


INFRASTRUKTURA SZKOŁY
Szkoła posiada 12 klasopracowni, w tym doskonale wyposażoną pracownię anatomiczną wykorzystywaną do kształcenia w zawodach medycznych oraz pracownię zabiegów pielęgnacyjnych i higienicznych, pracownię masażu, dwie pracownie kosmetyki, dwie pracownie komputerowe, pracownię językową, studio fotograficzne i ciemnię. A także pracownię hotelarską. W szkole funkcjonuje również biblioteka szkolna.
Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w hali sportowej oraz na boisku „Orlika” i Gminnego Klubu Sportowego „Ludwiniak”.

PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU
Praktyczna nauka zawodu odbywa się w pracowniach szkolnych, u pracodawców oraz w indywidualnych gospodarstwach rolnych i jest organizowana przez szkołę w formie zajęć praktycznych oraz praktyk zawodowych.
W zakresie organizacji praktyk zawodowych ZS w Ludwinie ma podpisane umowy z: SPZOZ w Łęcznej, Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym Nr 4 w Lublinie, COBORU Zakładem Doświadczalnym Oceny Odmian w Uhninie, PHU Rolmax w Świdniku, Gospodarstwem Wysokomlecznym Adrian Kałkus w Olszowcu, prywatnymi gabinetami kosmetycznymi, biurami rachunkowymi, z jednostkami administracji publicznej m.in. z Urzędem Gminy w Ludwinie, Wytwórnią Makaronu Domowego POL-MAK. S.A., Gminną Spółdzielnią "Samopomoc Chłopska" w Ludwinie.

PO LEKCJACH
Słuchacze Policealnej Szkoły dla Dorosłych w zawodzie technik administracji uczestniczą w zajęciach dodatkowych sekretarka medyczna/rejestratorka medyczna. Prowadzone są również zajęcia dodatkowe z języka migowego dla słuchaczy szkół medycznych. Słuchacze mają możliwość uczestniczenia
w zajęciach z języka angielskiego dla początkujących. Słuchacze Liceum Ogólnokształcącego uczestniczą w zajęciach dodatkowych przygotowujących do egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka angielskiego i matematyki.

NASZE SUKCESY
W roku szkolnym 2016/2017 szkoła otrzymała:
- Certyfikat Lubelskiej Szkoły z Życiem”
- I miejsce w konkursie „Piękna i bezpieczna wieś”

OFERTA - ROK SZKOLNY 2017/2018

Szkoły dla młodzieży:


Liceum ogólnokształcące
- klasa kosmetyczna,
- klasa grafiki komputerowej,
- klasa służb ratowniczych.

Technikum
- fototechnik,
- technik logistyk,
- technik agrobiznesu.

Branżowa szkoła I stopnia
- kucharz,
- pracownik pomocniczy obsługi hotelowej – dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Darmowe szkoły dla dorosłych

Szkoły policealne, forma zaoczna – wymagane wykształcenie średnie
- technik usług kosmetycznych,
- technik administracji (zajęcia dodatkowe sekretarka medyczna/rejestratorka medyczna),
- opiekun osoby starszej – NOWOŚĆ!!!
- opiekun medyczny,
- technik sterylizacji medycznej,
- technik ochrony fizycznej osób i mienia,
- florysta – NOWOŚĆ!!!

Szkoły policealne, forma stacjonarna - wieczorowa
- technik masażysta,

Kwalifikacyjne kursy zawodowe - wymagane ukończenie 18. roku życia
- kucharz,
- technik agrobiznesu,
- rolnik,
- fototechnik,
- technik logistyk,
- technik rachunkowości,
- pracownik pomocniczy obsługi hotelowej – dla osób posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

KIERUNKI, NA KTÓRE WARTO ZWRÓCIĆ UWAGĘ
Na szczególna uwagę zasługują kierunki medyczne. Od wielu lat szkoła z powodzeniem kształci opiekunów medycznych, techników sterylizacji medycznej i techników masażystów.
Szkoła rozpoczęła rekrutację w zawodzie opiekun osoby starszej. Atrakcyjność nowego kierunku kształcenia, związana jest ze zmianami zachodzącymi w otoczeniu gospodarczo-społecznym. Opieka nad osobami starszymi i niesamodzielnymi powierzana jest coraz częściej osobom posiadającym odpowiednie kwalifikacje. Dodatkowo tworzone są nowe jednostki zajmujące się profesjonalną opieką dzienną i całodobową, kierowaną do seniorów. Powoduje to wzrost zapotrzebowania na rynku pracy na wykwalifikowaną kadrę pracowników. Kolejny bardzo atrakcyjny kierunek to technik masażysta. Jest to obecnie jeden z najbardziej popularnych zawodów w zakresie rehabilitacji medycznej. Atrakcyjność tego kierunku związana jest z upowszechnieniem pro-zdrowotnego stylu życia, a co za tym idzie ze zwiększoną dostępnością usług medycznych.


Geoportal
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Dożynki Powiatu Łęczyńskiego 2017 w Milejowie
zobacz
Szpital Powiatowy w Łęcznej
zobacz

Copyright © 2018 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron krakówtworzenie stron kraków