Życzenia Bożonarodzeniowe

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

GG200053

Skypepowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji
Strona Główna » Oświata » Powiatowe szkoły ... » Zespół Szkól ...

Zespół Szkól Rolniczych w Kijanach

Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach jest szkołą funkcjonującą od 1913 r. Zlokalizowany jest w Zespole Pałacowo – Parkowym Nadwieprzańskiego Parku Krajobrazowego. Od grudnia 2004r. szkoła należy do Klubu Szkół Parkowych. Kijański park podworski z XIX wieku zajmuje powierzchnię ok. 15 ha - stara aleja lipowa prowadzi do Pałacu Sonnenbergów, a w dolinę Wieprza aleje spacerowe.

Kompleks szkolny tworzą: pałac, główny budynek szkoły, zespół internatu ze stołówką, szklarnia – „Pracownia Zielona”, stajnia, budynki zaplecza warsztatowo – technicznego oraz grunty gospodarstwa szkolnego.

Szkoła posiada bogatą ofertę wypoczynkową. Oferujemy spływy kajakowe, jazdę konną, możliwość skorzystania z sali gimnastycznej z siłownią i boisk otwartych, ścieżek biegowych po terenie parku z możliwością organizacji imprez plenerowych. Poza ofertą wypoczynkową dajemy możliwość organizowania szkoleń (dla 60 osób w sali konferencyjnej z klimatyzacją i obsługą kulinarną).

Zespół Szkół jest szkołą wysoko ocenianą przez lokalną społeczność, pełni rolę placówki kulturalno – oświatowej.

Struktura Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach.

- Centrum Kształcenia Ustawicznego – w ramach jego funkcjonowania prowadzone są kursy (placówka posiada akredytację uzyskaną w maju 2006r.), szkolenia. Powołana jest Państwowa Komisja Egzaminacyjna do przeprowadzania egzaminów na tytuł zawodowy w zawodzie rolnik.
- Centrum Kształcenia Praktycznego – w strukturach zespołu funkcjonuje
od 1. września 2005r. Dążeniem jest i będzie utworzenie prężnego ośrodka szkolenia i egzaminowania zawodowego dla zawodów rolniczo - ogrodniczych
i żywieniowo – hotelarskich.
- Regionalny Ośrodek Wspierania Egzaminów Zawodowych utworzony
26. 10. 2005r. dla szkół Województwa Lubelskiego, kształcących w branży żywieniowo – hotelarskiej i rolniczo - ogrodniczej. Szkoła posiada akredytację do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
w zawodach: kucharz małej gastronomii, cukiernik, piekarz, rolnik, ogrodnik oraz operator maszyn i urządzeń rolniczych.
- Gospodarstwo Pomocnicze o powierzchni 65ha, które stanowi podstawową bazę do realizacji kształcenia zawodowego w kierunkach rolniczo - ogrodniczych. Nowoczesny sprzęt pozwala prowadzić produkcję w oparciu o nowe technologie. Uzupełnieniem bazy do kierunków ogrodniczych jest Pracownia Zielona.
- Internat ze stołówką – 103 miejsca (pokoje 3 – osobowe)
- Biblioteka szkolna – 11891 woluminów z salą audiowizualną i multimedialną.
- Instytucja Szkoląca – wpis do Krajowego Rejestru Instytucji Szkolących – akredytacja wydana przez Kuratorium Oświaty w Lublinie i Wojewódzki Urząd Pracy.

Baza szkoły.

Kompleks szkolny o powierzchni 80 ha tworzą: pałac, główny budynek szkoły, zespół internatu ze stołówką i pracowniami bloku żywieniowo - hotelarskiego, szklarnia – „Pracownia Zielona”, stajnia, budynki zaplecza warsztatowo – technicznego oraz grunty gospodarstwa pomocniczego o powierzchni 65 ha.
Uczniowie i nauczyciele szkoły mają do dyspozycji 32 sale lekcyjne, w tym
8 pracowni komputerowych z dostępem do Internetu, 2 pracownie językowe, 5 pracowni żywieniowych, komputerową klasopracownię żywienia i dietetyki (wykorzystanie licencjonowanego programu: ”Dietetyk”), komputerową klasopracownię ekonomiczną z dostępem do Internetu, bibliotekę, czytelnię, mini-drukarnię z risografem
Szkoła wyposażona jest w pracownie zajęciowe do kształcenia zawodowego w blokach: żywieniowo – hotelarskim i rolniczo – ogrodniczym, zgodnie ze standardami szkolenia i egzaminowania określonymi przez OKE.
Uczniowie w ramach zajęć programowych i pozalekcyjnych mogą korzystać z konnej szkółki jeździeckiej, uzyskać uprawnienia kategorii BT, obsługi kombajnów zbożowych i chemizacyjne, uczestniczyć w sekcjach sportowych, Zespole Pieśni i Tańca Halka i innych organizowanych w szkole.

Szkoła posiada bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych (w roku szkolnym 2007/ 2008 realizowano 2 projekty finansowane z EFS na łączną kwotę 190 000 zł. – w ramach tych projektów uczniowie uczestniczyli w wycieczkach dydaktyczno – turystycznych, obozach sportowych, zajęciach wyrównawczych).

Ponadgimnazjalne szkoły młodzieżowe:
1) Liceum ogólnokształcące
2) 4 - letnie technikum w zawodach:
- technik kelner
- technik turystyki wiejskiej
- technik żywienia i gospodarstwa domowego
- technik hotelarstwa
- technik rolnik
- technik ogrodnik
- technik weterynarii
- technik elektryk
- technik administracji
- technik handlowiec
- technik żywienia i usług gastronomicznych
- technik architektury krajobrazu
- technik mechanizacji rolnictwa
- technik agrobiznesu
- technik hodowca koni
- technik informatyk
- technik renowacji elementów architektury
- technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
3) 3 – letnia zasadnicza szkoła zawodowa w zawodach:
- mechanik pojazdów samochodowych
- monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
- operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego
- mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych
- fryzjer
- rolnik
- ogrodnik
- kucharz
- cukiernik
- piekarz
- sprzedawca

Szkoły dla dorosłych:
1) 2 – letnia szkoła policealna w zawodach:
- technik administracji
- technik turystyki wiejskiej
- technik usług kosmetycznych
- florysta
2) 3 – letnie technikum uzupełniające w zawodach:
- technik pojazdów samochodowych
3) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
4) Gimnazjum dla Dorosłych
Szkoła prowadzi również kursy zawodowe w zakresie wymienionych kierunków kształcenia.


Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach
Kijany 19
21- 077 Spiczyn

tel. 81/ 757 70 64
fax 81/ 757 70 06
e-mail: sekretariat@zsrkijany.pl
http://www.zsrkijany.pl/
Geoportal
Serwis turystyczny
Swiss Contribution
Biały Marsz 2010
zobacz
Kameralne Pojezierze
zobacz

Copyright © 2017 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron krakówprojektowanie stron kraków